Wybór bezpośredni produktu: Narzędzia tnące

Komplet nożyków z tworzywa sztucznego

Informacje wstępne

Komplet nożyków z tworzywa sztucznego

Do PolyCut 6-3, 7-3, 20-3, 41-3. 12 sztuk.

Modele

Cena

* Rekomendowana cena detaliczna.

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.