Wybór bezpośredni produktu: Dla młodych gniewnych

Pudełko śniadaniowe

Informacje wstępne

Wykonane z tworzywa sztucznego, dopuszczone do kontaktu z żywnością, nie zawiera szkodliwych substancji, w pełni podlega recyklingowi, 17 x 12,6 x 6,8 cm, made by Koziol.

28,00 zł*

Modele

Cena

* Rekomendowana cena detaliczna.

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.