Wybór bezpośredni produktu: Dla młodych gniewnych

Drwal figurka Bruder

Informacje wstępne

Figurka drwala z akcesoriami (hełm, pilarka łańcuchowa i kanister). Posiada ruchome ręce i nogi. Wysokość ok. 11 cm.

47,95 zł*

Modele

Cena

* Rekomendowana cena detaliczna.

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.