Wybór bezpośredni produktu: Akcesoria do RE 232 - RE 462 PLUS

Osłona dyszy

Opis

Chroni dyszę wysokociśnieniową przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zintegrowana z dyszą, do RE 232 - RE 462 PLUS.

1,10 zł*

Modele

Cena

* Rekomendowana cena detaliczna.

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.