Wybór bezpośredni produktu: Akcesoria do RE 80 - RE 170 PLUS

Zawór zwrotny ze złączkami 3/4

do RE 80 - RE 170 PLUS

Opis

Zapobiega cofaniu się wody z myjki do sieci wodociągowej. Do RE RE 80 – RE 170 PLUS.

185,60 zł*

Modele

Cena

* Rekomendowana cena detaliczna.

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.