Wybór bezpośredni produktu: Akcesoria do RE 90 - RE 163 PLUS

Zawór zwrotny ze złączkami 3/4

do RE 232- RE 282 PLUS

Informacje wstępne

Zawór przeciwzwrotny ze złączką 3/4

Zapobiega cofaniu się wody z myjki do sieci wodociągowej. Do RE RE 232 – RE 282 PLUS.

Modele

Cena

* Rekomendowana cena detaliczna.

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.