Wybór bezpośredni produktu: Kanistry i systemy napełniania

Miarka

Opis

Miarka służąca do łatwego przygotowania mieszanki paliwowej. Do 25 l mieszanki.

24,51 zł*

Modele

Cena

* Rekomendowana cena detaliczna.

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.