Wybór bezpośredni produktu: Kanistry i systemy napełniania

Miarka

Informacje wstępne

Miarka

Miarka służąca do łatwego przygotowania mieszanki paliwowej. Do 25 l mieszanki.

Modele

Cena

* Rekomendowana cena detaliczna.

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.