Wybór bezpośredni produktu: Narzędzia do konserwacji zestawu tnącego

Dodatkowy pilnik płaski

do ogranicznika zagłębienia

Informacje wstępne

Do prowadnika 2w1, do ostrzenia ogranicznika zagłębienia.

Modele

Cena

* Rekomendowana cena detaliczna.

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.