Wybór bezpośredni produktu: Ściernice diamentowe

Ściernica diamentowa, asfalt (D-A)

Informacje wstępne

Ściernica diamentowa, asfalt (A)

Do cięcia asfaltu, świeżego betonu, betonu zerodowanego i piaskowca. Wysokość segmentu 10 mm, duża wydajność cięcia we wszystkich klasach, segmenty ochronne, tarcza lakierowana w kolorze czarnym.

Modele

Cena

* Rekomendowana cena detaliczna.

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.