Wybór bezpośredni produktu: Systemy nośne do kos

Pas piersiowy

Wygodna i ergonomiczna praca

Opis

Do szelek uniwersalnych ADVANCE. Zapewnia stabilność szelek.

36,00 zł*

Modele

Cena

* Rekomendowana cena detaliczna.

Zastrzega się prawo do zmian: technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego, dodatkowego oraz cen.