Informacje o środkach ostrożności

We wszystkich pracach najważniejsze jest bezpieczeństwo. Więcej informacji na temat transportu, składowania i dopuszczania materiałów niebezpiecznych oraz odpowiedniej odzieży ochronnej można znaleźć poniżej.

Więcej informacji na temat bezpieczeństwa