Wybór bezpośredni produktu: Kanistry i systemy napełniania

Zasobnik na narzędzia do KombiKanistra

Opis

Zasobnik przeznaczony do przechowywania narzędzi. Do KombiKanistrów w wersji Standard.

9,00 zł*

Modele

Cena

* Rekomendowana cena detaliczna.

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.