Bezpieczeństwo

Produkty akumulatorowe STIHL leżące na samochodzie dostawczym.

Informacje o środkach ostrożności

Tutaj można znaleźć wszystkie informacje na temat transportu, składowania i utylizacji paliw specjalnych, transportu akumulatorów STIHL, dokumentów homologacyjnych dotyczących transportu towarów niebezpiecznych w kanistrach STIHL oraz karty charakterystyki naszych paliw i smarów oraz akcesoriów.
Czytaj informacje o środkach ostrożności
Kanistry STIHL są przygotowywane do transportu.

Dyrektywy i normy

Na tych stronach znajdują się informacje dotyczące rozporządzenia UE w sprawie chemikaliów oraz dyrektywy UE w sprawie wibracji przekazywanych na ręce i ramiona (2002/44/WE). Ponadto można tutaj znaleźć deklaracje zgodności dotyczące środków ochrony indywidualnej oraz informacje na temat nowych wartości granicznych emisji zgodnie z normą EURO V.
Do dyrektyw i norm
Mężczyzna przy kawałku drewna siedzący na koziołku do cięcia

Informacje dla klientów

Zebraliśmy ważne informacje i promocje i aktualności dla klientów. W razie pytań dotyczących tych zagadnień prosimy o kontakt – chętnie udzielimy Ci informacji.
Czytaj o promocjach i aktualnościach