Wybór bezpośredni produktu: Narzędzia do konserwacji zestawu tnącego

Wyposażenie dodatkowe: pilnik płaski

Informacje wstępne

Pilnik płaski

Wyposażenie dodatkowe: pilnik płaski

Modele

Cena

* Rekomendowana cena detaliczna.

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.