AutoCut / głowice tnące

Akcesoria

2-żyłkowa, do koszenia i prac
wykończeniowych. Automatyczna
regulacja długości żyłki następuje
poprzez naciśnięcie głowicy tnącej
o podłoże.