SuperCut / głowice tnące

FilterIconFiltruj

Grupa użytkowników
Napęd
2 Z 2 Produkty

Akcesoria

2-żyłkowa, do koszenia i prac
wykończeniowych. Automatyczna
regulacja długości żyłki do optymalnej
długości roboczej.