Polityka plików cookie

W niniejszej Polityce plików cookie chcielibyśmy poinformować o korzystaniu z plików cookie, pikseli i podobnych technologii (zwanych łącznie „plikami cookie"). Są one wykorzystywane na naszej stronie internetowej, aby umożliwić korzystanie z niej, pozwalają zapewnić określone funkcje, a także poprawić jej przejrzystość i przeprowadzać odpowiednie analizy.

W niniejszej Polityce plików cookie informujemy również o ustawieniach plików cookie na naszej stronie internetowej. Ustawienia plików cookie można skonfigurować w naszym Centrum preferencji prywatności, do którego można uzyskać dostęp, klikając poniższy przycisk:

ZAKRES NINIEJSZEJ POLITYKI PLIKÓW COOKIE

W niniejszej Polityce plików cookie informujemy o korzystaniu z plików cookie na naszej stronie internetowej oraz o przetwarzaniu Twoich danych osobowych gromadzonych przez nas w związku z odwiedzaniem naszej strony internetowej i korzystaniem z niej.

Aby ułatwić szybkie znalezienie odpowiednich informacji, podzieliliśmy niniejszą Politykę plików cookie na poszczególne sekcje:

1 ADMINISTRATOR I INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 

1.1 Administrator 

Administrator na mocy przepisów o ochronie danych określa cele i sposoby przetwarzania Twoich danych osobowych oraz zapewnia zgodność z wymogami przepisów o ochronie danych osobowych. W przypadku, gdy dwóch lub więcej administratorów wspólnie określa cele i sposoby przetwarzania, administratorzy ci są wspólnie odpowiedzialni za przetwarzanie, tzw. współadministratorzy.

Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych przy użyciu plików cookie w związku z niniejszą stroną internetową jest:

    ANDREAS STIHL Sp. z o. o.
    Adres pocztowy: Sady, ul. Poznańska 16, 62-080 Tarnowo Podgórne
    Adres e-mail: poczta@stihl.pl
    NIP: 7810008540

(„my", „nas").

W celu uzyskania dodatkowych informacji zachęcamy do kontaktu z nami w dowolnym momencie, korzystając z danych kontaktowych podanych powyżej.

1.2 Inspektor Ochrony Danych

Z naszym Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się wysyłając pismo na adres administratora z dopiskiem „do wiadomości Inspektora Ochrony Danych" lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: inspektor@bezpieczne-dane.eu

2 OGÓLNE INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które przechowujemy na Twoim urządzeniu i które zawierają takie dane, jak indywidualne ustawienia strony (np. język, rozdzielczość ekranu) i dane dotyczące logowania. Rozróżniamy niezbędne pliki cookie, (opcjonalne) statystyczne pliki cookie, (opcjonalne) marketingowe pliki cookie i (opcjonalne) pliki cookie umożliwiające profilowanie. Bardziej szczegółowy opis korzystania z plików cookie znajduje się w sekcji 2.1. Pliki cookie są przechowywane przez różne okresy, dlatego rozróżniamy również stałe pliki cookie i sesyjne pliki cookie (patrz sekcja 2.2). 

Oprócz nas (jako „podmiotu własnego"), inne podmioty („osoby trzecie") mogą również przetwarzać dane osobowe użytkownika przy użyciu własnych plików cookie. Więcej informacji na temat takich osób trzecich można znaleźć w sekcji "Pliki cookie własne/osób trzecich" (patrz sekcja 2.3).

2.1 Kategorie plików cookie

Niezbędne pliki cookie

Te pliki cookie są niezbędne dla funkcjonowania strony internetowej. Bez tych plików cookie, strona internetowa nie może być obsługiwana.

Statystyczne pliki cookie

Te pliki cookie służą do poprawy przejrzystości naszej strony internetowej, a tym samym komfortu korzystania z niej, poprzez analizę Twojego zachowania. Przykładowo, pliki cookie zbierają informacje o sposobie w jaki korzystasz z naszej strony internetowej, liczbie odwiedzin, średnim czasie spędzonym na naszej stronie internetowej i przeglądanych stronach. Statystyczne pliki cookie pomagają nam na przykład określić, które elementy naszej oferty online są najczęściej używane i dalej rozwijać naszą stronę internetową w oparciu o Twoje potrzeby. Używamy również statystycznych plików cookie do monitorowania i analizowania Twojego zachowania na naszej stronie internetowej („monitorowanie użytkowników").

Marketingowe pliki cookie

Te pliki cookie służą do zaoferowania Ci odpowiednich treści dostosowanych do Twoich zainteresowań. Służą również do zarządzania reklamami i mierzenia skuteczności kampanii reklamowych. Pliki cookie odnotowują, czy odwiedziłeś daną stronę internetową i z jakich treści na niej skorzystałeś. Jest to oparte na unikalnej identyfikacji przeglądarki i Twojego urządzenia. Informacje te mogą być udostępniane osobom trzecim takim jak reklamodawcy i wykorzystywane przez nich do własnych celów, tak aby odpowiednie reklamy mogły Ci się również wyświetlać na innych stronach internetowych. Te pliki cookie są często powiązane z funkcjami stron internetowych osób trzecich.

2.2 Okres przechowywania plików cookie (stałe pliki cookie i sesyjne pliki cookie)

Pliki cookie mogą być przechowywane na Twoim urządzeniu przez dłuższy czas lub tymczasowo.

Tak zwane stałe pliki cookie są przechowywane na Twoim urządzeniu przez określony czas do momentu ich wygaśnięcia (lub do momentu ich wcześniejszego usunięcia). W ten sposób zapisywane są na przykład ustawienia językowe, dzięki czemu nie trzeba ich ponownie konfigurować na naszej stronie internetowej.

Sesyjny plik cookie przechowuje identyfikator sesji, gdy jesteś aktywny na naszej stronie internetowej. Zapobiega to konieczności ponownego logowania, na przykład w przypadku zmiany strony internetowej w naszej witrynie. Sesyjne pliki cookie są usuwane po opuszczeniu strony internetowej lub przestają być ważne po wygaśnięciu sesji, czyli po opuszczeniu strony internetowej lub zamknięciu przeglądarki.

2.3 Pliki cookie własne/osób trzecich

Własny plik cookie to plik cookie umieszczony przez nas jako administratora lub przez nasze podmioty przetwarzające. ANDREAS STIHL Sp. z o.o. przetwarza dane zebrane przez własne pliki cookie do własnych celów, niezależnie od tego, czy sam zainstalował plik cookie, czy korzysta z pliku cookie innego dostawcy.

Plik cookie osoby trzeciej to plik cookie, który nie jest umieszczany za pośrednictwem aktualnie odwiedzanej strony internetowej, ale przez osobę trzecią. Tą osobą trzecią może być na przykład jeden z naszych dostawców usług, taki jak operator sieci reklamowej. Pliki cookie osób trzecich pochodzą z różnych domen osób trzecich, które mogą elastycznie wykorzystywać pliki cookie do monitorowania zachowania użytkowników na naszej stronie internetowej i na stronach internetowych osób trzecich poza ofertą dostawcy zewnętrznego (w szczególności w reklamach dostosowanych do użytkownika). Gdy odwiedzasz stronę internetową, w której reklamy są umieszczane za pośrednictwem sieci reklamowej, reklamy z tej strony internetowej mogą przechowywać pliki cookie osób trzecich na Twoim urządzeniu. Choć zezwalamy osobom trzecim na dostęp do naszej strony internetowej w celu zainstalowania tych plików cookie na urządzeniach użytkowników, nie mamy żadnej kontroli nad okresem przechowywania tych plików cookie na Twoim urządzeniu. Dane zebrane z plików cookie są przetwarzane przez osobę trzecią do jej własnych celów i pod jej kontrolą, zgodnie z odpowiednią Polityką prywatności i Polityką plików cookie lub wspólnie z nami. Obejmuje to również pliki cookie osób trzecich z ich sieci społecznościowych, które umożliwiają udostępnianie informacji odpowiednim sieciom społecznościowym.

3 ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIE

3.1 Ustawienia przeglądarki 

Większość przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookie. Oprócz praw przysługujących Ci jako podmiotowi danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych za pośrednictwem plików cookie (zob. sekcja 5 Polityki Prywatności), możesz w dowolnym momencie sprzeciwić się korzystaniu z plików cookie ze skutkiem na przyszłość, ustawiając przeglądarkę tak, aby nie akceptowała plików cookie lub akceptowała tylko niektóre pliki cookie, lub aby była powiadamiana o wysyłaniu plików cookie. W rezultacie możesz nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszych stron internetowych.

Co do zasady możliwe jest również odwiedzanie naszej strony internetowej bez opcjonalnych plików cookie; jednak korzystanie z niej bez opcjonalnych plików cookie może zmienić jej funkcjonowanie lub dostępność. Jeśli chcesz w pełni korzystać z funkcjonalności naszych stron internetowych, zalecamy zaakceptowanie wszystkich plików cookie.

Należy pamiętać, że wybór ma zastosowanie tylko w przeglądarce używanej podczas jego dokonywania. W przypadku korzystania z różnych urządzeń lub różnych przeglądarek na danym urządzeniu, zazwyczaj konieczne jest ponowne dokonanie wyboru plików cookie. W pewnych okolicznościach ustawienia mogą zostać zresetowane do ustawień domyślnych po aktualizacjach lub w przypadku usunięcia plików cookie z przeglądarki, co może powodować konieczność ich ponownej konfiguracji.

3.2 Wybór dokonany przez Ciebie w naszym Centrum preferencji prywatności

Jeśli zezwolisz na pliki cookie w ustawieniach przeglądarki, na naszej stronie internetowej zostanie wyświetlony baner dotyczący plików cookie. Umożliwia on zarządzanie ustawieniami plików cookie, na przykład włączanie lub wyłączanie opcjonalnych plików cookie. Opcjonalne pliki cookie są umieszczane tylko wtedy, gdy wyrazisz zgodę na odpowiednią kategorię plików cookie. Należy pamiętać, że niezbędne pliki cookie nie wymagają Twojej zgody i są umieszczane niezależnie od tego czy zezwolisz na pliki cookie w ustawieniach przeglądarki.

Możesz w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę w naszym Centrum preferencji prywatności ze skutkiem na przyszłość i zmienić wybrane kategorie plików cookie. W tym celu należy skorzystać z „ustawień plików cookie", do których odnośniki znajdują się na początku niniejszego tekstu.

4 PLIKI COOKIE WYKORZYSTYWANE NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ

Poniższe tabele zawierają przegląd wykorzystywanych przez nas plików cookie.

5 POLITYKA PRYWATNOŚCI

Więcej informacji na temat sposobu przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, w tym danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem plików cookie oraz sposobu korzystania przez użytkownika z przysługujących mu praw w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych można znaleźć w naszej Polityce Prywatności