Informacja Prawna

"ANDREAS STIHL" SP. Z O.O. z siedzibą w Sadach
przy ul. Poznańskiej 16;
62-080 Tarnowo Podgórne;
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu
Wydział XIV Gospodarczy Rejestrowy
KRS: 0000086126;
NIP: 781-00-08-540.

Wysokość kapitału zakładowego: 2.300.000,00 PLN

Pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich 

Zgodnie z obowiązującym prawem, ANDREAS STIHL Sp. z o.o. jest zobowiązany do informowania konsumentów o funkcjonowaniu Europejskiej Platformy Rozwiązywania Sporów Online, która została utworzona przez Komisję Europejską w celu rozstrzygania sporów. 

Europejską platformę rozstrzygania sporów można znaleźć pod adresem:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Dane kontaktowe oficjalnych organów rozstrzygania sporów można znaleźć pod adresem:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm

W przypadku braku prawnego obowiązku uczestnictwa w postępowaniu dotyczącym rozstrzygania sporów przed organem pojednawczym dla konsumentów, ANDREAS STIHL Sp. z o.o. nie jest zobowiązany i nie zamierza uczestniczyć w takim postępowaniu dotyczącym rozstrzygania sporów.

Ponadto, zgodnie z przepisami ustawowymi, ANDREAS STIHL Sp. z o.o. niniejszym podaje adres poczty elektronicznej ANDREAS STIHL Sp. z o.o. , który brzmi następująco: poczta@stihl.pl