Polityka Prywatności

W niniejszej Polityce Prywatności chcielibyśmy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych osobowych. Poniżej znajdują się między innymi informacje o tym, w jaki sposób i dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie prawa przysługują Ci w tym zakresie.

ZAKRES POLITYKI PRYWATNOŚCI

W niniejszej Polityce Prywatności przedstawiamy informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z odwiedzaniem i korzystaniem z naszej strony internetowej.

Aby ułatwić szybkie zapoznanie się z informacjami, które są dla Ciebie istotne, podzieliliśmy niniejszą Politykę Prywatności na poszczególne sekcje:

W niniejszej Polityce Prywatności przekazujemy informacje zgodnie z wymogami europejskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ("RODO", rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679). Przestrzegamy również wymogów innych krajowych przepisów o ochronie danych, które mogą mieć zastosowanie do przetwarzania Twoich danych osobowych.

1 ADMINISTRATOR I INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

1.1 Administrator

Administrator danych na mocy przepisów o ochronie danych określa cele i sposoby przetwarzania Twoich danych osobowych oraz zapewnia zgodność z wymogami przepisów o ochronie danych. W przypadku, gdy dwóch lub więcej administratorów wspólnie określa cele i sposoby przetwarzania, administratorzy ci są wspólnie odpowiedzialni za przetwarzanie, tzw. współadministratorzy.

Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych w związku z niniejszą stroną internetową jest:

    ANDREAS STIHL Sp. z o. o .
    Adres pocztowy: Sady, ul. Poznańska 16, 62-080 Tarnowo Podgórne
    Email: poczta@stihl.pl
    Numer identyfikacji podatkowej: 7810008540

(„my", „nas").

W celu uzyskania dalszych informacji zachęcamy do kontaktu z nami w dowolnym momencie, korzystając z danych kontaktowych podanych powyżej.

1.2 Inspektor Ochrony Danych

Z naszym Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się wysyłając pismo na adres administratora z dopiskiem „do wiadomości Inspektora Ochrony Danych" lub wysyłając wiadomość e-mail na adres inspektor@bezpieczne-dane.eu

2 OGÓLNE INFORMACJE DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

2.1 Przetwarzanie Twoich danych osobowych 

Kiedy używamy terminu „dane osobowe” w tej Polityce Prywatności, oznacza to wszystkie informacje, które dotyczą Ciebie. 

Przykładami danych osobowych są imię i nazwisko, adres e-mail i adres pocztowy. Dane osobowe użytkownika obejmują jednak wszelkie dane, które są z nim powiązane lub go dotyczą. Dane, które nie odnoszą się do Ciebie, będziemy określać jako dane nieosobowe lub dane anonimowe". Regulacje prawa ochrony danych i niniejszej Polityki Prywatności nie dotyczą do takich danych.

Przez przetwarzanie Twoich danych osobowych rozumiemy np. ich zbieranie, przechowywanie lub usuwanie. 

2.2 Podsumowanie podstaw prawnych przetwarzania Twoich danych osobowych 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe tylko jeśli mamy prawną podstawę przetwarzania lub jeśli takie przetwarzanie jest legalne zgodnie z obowiązującymi regulacjami ochrony danych tj. kiedy przetwarzanie jest dopuszczalne zgodnie z przepisami prawa. W przypadku RODO, przetwarzamy Twoje dane osobowe głównie na następujących podstawach prawnych:

 • Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest potrzebne do wykonania umowy, której stroną jesteś, lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (Artykuł 6 ust. 1 lit. b) RODO).
 • Twoja wyraźna zgoda została udzielona do przetwarzania danych osobowych dla jednego lub kilku określonych celów (Artykuł 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 • Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy (Artykuł 6 ust. 1 lit. c) RODO).
 • Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Twoje interesy lub podstawowe prawa i wolności wymagające ochrony danych osobowych (Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Dalsze informacje na temat tego, które operacje przetwarzania opierają się konkretnie na jakiej podstawie prawnej lub na mocy jakich przepisów o ochronie danych przetwarzanie jest dozwolone, znajdują się poniżej w niniejszej Polityce Prywatności.

2.3 Jakie dane osobowe od Ciebie zbieramy

Przetwarzamy dane osobowe, które nam dostarczysz oraz te, które zbieramy (automatycznie) a także otrzymujemy od stron trzecich.

Zasadniczo nie jesteś zobowiązany do przekazania nam danych osobowych. Ujawnienie niektórych danych osobowych może być jednak konieczne, abyśmy mogli oferować i udostępniać Ci stronę internetową oraz wszystkie jej funkcje.

Dane osobowe, które nam przekazujesz

Przetwarzamy informacje, które nam przekazujesz. Na przykład, jeśli zadzwonisz lub skontaktujesz się z nami i przekażesz nam konkretne dane osobowe w ten sposób. Zbieramy i przetwarzamy te dane, aby umożliwić Ci korzystanie z naszej strony internetowej. Jeśli nie przekażesz nam określonych informacji, może to uniemożliwić lub ograniczyć korzystanie z naszej witryny internetowej lub jej pełną funkcjonalność.

Dane osobowe, które zbieramy (automatycznie)

Niektóre informacje są gromadzone i przetwarzane przez nas (automatycznie) podczas korzystania z naszej strony internetowej. Obejmuje to dane takie jak adres IP użytkownika, określone dane logowania oraz dane przetwarzane w celu umożliwienia nam technicznego udostępnienia naszej strony internetowej.

Dane osobowe, które otrzymujemy od osób trzecich

W niektórych przypadkach nie otrzymujemy informacji bezpośrednio od Ciebie. W sytuacji np. jeśli Twoje dane osobowe zostały dostarczone przez osoby trzecie. Współpracujemy ze spółkami, które dostarczają nam usługi i którzy z kolei przekazują nam dane osobowe o Tobie.

3 ODWIEDZANIE NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ

Wchodząc na naszą stronę internetową, przeglądarka używana na Twoim urządzeniu automatycznie wysyła informacje na serwer naszej strony internetowej i tymczasowo zapisuje je w „pliku dziennika". 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o używanych przez nas na naszej stronie internetowej plikach cookies, więcej informacji znajdziesz tutaj

Kategorie danych osobowych

Następujące informacje są przetwarzane podczas odwiedzania strony internetowej:

 • Twój adres IP 
 • Data i godzina dostępu
 • Nazwa i adres URL pobranego pliku
 • Strona internetowa/aplikacja, z której uzyskano dostęp (referrer URL)
 • Przeglądarka, z której korzystasz oraz w stosownych przypadkach, system operacyjny urządzenia używanego do uzyskania dostępu do naszej witryny internetowej oraz nazwa Twojego dostawcy dostępu.

Cel

Twoje dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

 • Zapewnienie bezproblemowego połączenia
 • Zapewnienie, że nasza strona internetowa jest łatwa w użyciu
 • Analiza bezpieczeństwa i stabilności systemu

Podstawa prawna

Podstawy prawne, na których opieramy się przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych są następujące:

 • Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne, aby umożliwić Ci dostęp do strony internetowej oraz zapewnić wydajność, długoterminową funkcjonalność i bezpieczeństwo naszej witryny internetowej i systemów.
 • Przetwarzanie danych osobowych opieramy na podstawie prawnej z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Mamy uzasadniony interes w zapewnieniu wydajności, długoterminowej funkcjonalności i bezpieczeństwa naszej strony internetowej i systemów.

Okres przechowywania

Zasadniczo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do osiągnięcia tych celów. Więcej informacji na temat okresu przechowywania można znaleźć w sekcji 6 niniejszej Polityki Prywatności.

4 KORZYSTANIE Z NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ I NASZYCH USŁUG

4.1 Kontakt i komunikacja

W razie jakichkolwiek pytań możesz w dowolnym momencie skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej, telefonu, formularzy kontaktowych lub w inny sposób. Jeśli skontaktujesz się z nami, zazwyczaj odpowiemy mu za pośrednictwem wybranego przez Ciebie środka komunikacji.

Kategorie danych osobowych

Podczas komunikacji z Tobą przetwarzane będą następujące dane osobowe: 

 • Twoje dane kontaktowe, takie jak numer telefonu lub adres e-mail
 • wszelkie dane osobowe w ramach komunikacji z Tobą, w tym, w stosownych przypadkach, nagrania rozmów telefonicznych z Tobą
 • dane związane z Twoim wnioskiem lub zastrzeżeniami, takie jak przedmiot wniosku lub nasza komunikacja z Tobą
 • dane niezbędne do sprecyzowania Twojego wniosku

Cel

Twoje dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 • Komunikowanie się z Tobą w przypadku zgłoszenia przez Ciebie pytań lub innych wątpliwości
 • Komunikowanie się z Tobą poza zapytaniami i zastrzeżeniami, na przykład w celach informacyjnych lub w celu wywiązania się z obowiązków prawnych lub umownych
 • Jeśli nagrywamy rozmowy telefoniczne, odbywa się to w celu zapewnienia jakości i w celach szkoleniowych
 • Aby poprawić nasze wsparcie

Cele te zwane są dalej łącznie „wsparciem".

Podstawa prawna

Przetwarzanie Twoich danych osobowych opieramy na następującej podstawie prawnej:

 • Przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku z naszym wsparciem jest niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy.
  Przetwarzanie danych osobowych opieramy na podstawie prawnej z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 • Zapewniamy Ci pewne usługi wsparcia poza istniejącym stosunkiem umownym.
  Przetwarzanie danych osobowych opieramy na podstawie prawnej z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
  Mamy uzasadniony interes w udzielaniu Ci wsparcia w przypadku pytań dotyczących naszych ofert i usług oraz zapewnieniu zadowolenia naszych (byłych i przyszłych) klientów.
 • W przypadku określonego przetwarzania Twoich danych osobowych uzyskamy Twoją zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zakresie, w jakim jest to konieczne.

Dotyczy to w szczególności nagrywania rozmów telefonicznych.

Okres przechowywania

Zasadniczo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do osiągnięcia tych celów. Więcej informacji na temat okresu przechowywania można znaleźć w sekcji 6 niniejszej Polityki Prywatności.

4.2 Przewodniki produktowe

Nasza strona internetowa zawiera narzędzia poradnikowe dotyczące naszych produktów, takie jak nasz Chain-Bar-Advisor.

Kategorie danych osobowych

Następujące informacje są przetwarzane w związku z takimi narzędziami poradnikowymi:

 • Twój adres IP
 • Dane podawane przez Ciebie w związku z naszym narzędziem wskazówek dotyczących produktów

Cel

Twoje dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 • Aby polecić produkt lub doradzić, jak korzystać z naszych produktów w oparciu o specyfikacje w narzędziu poradnikowym dotyczącym produktu.

Podstawa prawna

Przetwarzanie Twoich danych osobowych opieramy na następującej podstawie prawnej:

 • Przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku z naszymi narzędziami poradnikowymi dotyczącymi produktów jest niezbędne do podjęcia kroków na Twoje żądanie przed zawarciem umowy, jeśli zamierzasz nabyć nasze produkty.
  Przetwarzanie danych osobowych opieramy na podstawie prawnej z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 • Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do udzielenia Ci rekomendacji w związku z narzędziem poradnikowym dotyczącym produktu.
  Przetwarzanie danych osobowych opieramy na podstawie prawnej z art. 6 ust 1 lit. f) RODO.
  W naszym uzasadnionym interesie leży rekomendowanie produktu odpowiedniego dla Ciebie lub doradzanie w zakresie korzystania z naszych produktów.
 • Korzystanie z narzędzia poradnikowego dotyczącego produktów wymaga ustawienia pliku cookie. W tym celu uzyskamy Twoją zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w Centrum preferencji prywatności. Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć w Polityce plików cookie

Okres przechowywania

Zasadniczo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do osiągnięcia tych celów. Więcej informacji na temat okresu przechowywania można znaleźć w sekcji 6 niniejszej Polityki Prywatności.

4.3 Newsletter

Na naszej stronie internetowej dajemy możliwość zarejestrowania się do naszego newslettera.

Należy pamiętać, że stosujemy tak zwaną procedurę opt-in, aby upewnić się, że chcesz otrzymywać nasz newsletter. Po zapisaniu się do newslettera na podany przez Ciebie adres e-mail zostanie wysłany link potwierdzający. Dopiero gdy potwierdzisz swój adres e-mail i zainteresowanie otrzymywaniem naszego newslettera, umieścimy go na naszej liście dystrybucyjnej. 

Spersonalizowane newslettery

Należy pamiętać, że podczas wysyłania newslettera przeprowadzamy pomiary wydajności i dokonujemy analizy Twojego zachowania związanego z użytkowaniem. Na potrzeby tej analizy wysyłane wiadomości e-mail zawierają tak zwane sygnały nawigacyjne lub piksele śledzące. Znajdują się one na naszych serwerach i informują nas, kiedy i w jaki sposób pobierasz nasz newsletter. Na potrzeby analizy łączymy wyżej wymienione dane i sygnały nawigacyjne z Twoim adresem e-mail.

Możesz domyślnie wyłączyć wyświetlanie obrazów w swojej aplikacji e-mail, aby ograniczyć przetwarzanie danych poprzez korzystanie z naszego newslettera. W takim przypadku nie będziesz mógł zobaczyć biuletynu w całości i możesz nie być w stanie korzystać ze wszystkich jego funkcji. Jeśli obrazy są wyświetlane ręcznie, wykonywane jest wyżej wspomniane śledzenie.

Więcej informacji na temat przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingowych oraz w celu poprawy komfortu użytkowania można znaleźć w sekcji 5 Marketing i wrażenia użytkownika. W szczególności zwracamy uwagę na informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z Oracle Eloqua.

W niektórych przypadkach oferujemy również możliwość zapisania się do naszego newslettera na stronach internetowych innych dostawców (np. Facebook). W takim przypadku Twoje dane zostaną zebrane przez tego innego dostawcę i przesłane do nas. Nie zmienia to sposobu przetwarzania przez nas danych, w związku z czym informacje podane w tym punkcie obowiązują również w takich przypadkach. W przypadku przetwarzania danych przez innego dostawcę prosimy o zapoznanie się z zawartymi tam informacjami dotyczącymi ochrony danych. W przypadku chęci wypisania się z newslettera możesz to zrobić za pośrednictwem linku w jednym z newsletterów lub wysyłając do nas wiadomość za pośrednictwem komunikatora na platformie Facebook.

Kategorie danych osobowych

W związku z dystrybucją newslettera przetwarzane są następujące informacje:

 • Informacje takie jak wskaźnik otwarć, kiedy czytasz nasz newsletter i jakie linki w nim klikasz.
 • Informacje, które zbieramy o Tobie podczas korzystania z usług STIHL (np. podczas zakupu naszych produktów, rejestracji urządzenia lub korzystania z różnych aplikacji).

Cel

Twoje dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 • Wnioskujemy o Twoich zainteresowaniach na podstawie przetwarzania Twoich danych osobowych, aby móc dostarczyć Ci wersję naszego newslettera dostosowaną do Twoich zainteresowań i zawierającą informacje o produktach i usługach, które są dla Ciebie istotne.

Podstawa prawna

Przetwarzanie Twoich danych osobowych opieramy na następującej podstawie prawnej:

 • Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Twoje zgody wyrażonej podczas subskrypcji naszego newslettera.
  Przetwarzanie danych osobowych opieramy na podstawie prawnej z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Okres przechowywania

Zasadniczo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do osiągnięcia tych celów. Więcej informacji na temat okresu przechowywania można znaleźć w sekcji 6 niniejszej Polityki Prywatności.

5 MARKETING I DOŚWIADCZENIE UŻYTKOWNIKA

5.1 Pliki cookie i podobne technologie

Na naszej stronie internetowej używamy technologii, które mają na celu ułatwienie korzystania ze strony internetowej i uczynienie jej bardziej przyjazną dla użytkownika oraz zapewnienie różnych funkcji. Technologie te obejmują na przykład pliki cookie, piksele i skrypty. Niniejsza sekcja zawiera informacje na temat Twoich danych osobowych w tym kontekście.

W naszej Polityce plików cookie wyjaśniamy, jakich plików cookie i podobnych technologii używamy na naszej stronie internetowej w jakich celach i jak można zarządzać tymi plikami cookie.

5.2 Dostarczanie, rozwijanie i ulepszanie naszej strony internetowej

(a) Analiza internetowa Google Analytics

Na naszej stronie internetowej korzystamy z narzędzia analitycznego Google Analytics. Google Analytics jest dostarczane przez Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google", wraz z innymi spółkami Google należącymi do Alphabet Inc. „Google").

Korzystamy z Google Analytics z rozszerzeniem „anonimizuj IP". Oznacza to, że Twój adres IP zostanie skrócony przed wysłaniem go do Google w Stanach Zjednoczonych, dzięki czemu Google nie otrzyma od nas pełnego adresu IP.

Kategorie danych osobowych

Następujące informacje są przetwarzane w związku z korzystaniem z Google Analytics:

 • Twój adres IP 
 • Unikalny identyfikator użytkownika przypisany przez przeglądarkę
 • Zachowanie użytkownika podczas klikania na stronie internetowej
 • Podstrony, do których uzyskujesz dostęp
 • Typ przeglądarki, adres URL, rozdzielczość ekranu
 • Znacznik czasu

Cel

Używamy Google Analytics, aby analizować korzystanie przez Ciebie ze strony internetowej, uzyskiwać raporty dotyczące aktywności na stronie internetowej oraz uzyskiwać inne usługi Google związane z korzystaniem z naszej strony internetowej i innym korzystaniem z Internetu.

Umożliwi nam to ciągłe ulepszanie naszej strony internetowej, jej przyjazności dla użytkownika i naszej oferty oraz dostosowywanie ich do Twoich potrzeb i zainteresowań.

Podstawa prawna

Przetwarzanie Twoich danych osobowych opieramy na następującej podstawie prawnej:

 • Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody udzielonej nam w Centrum preferencji prywatności. Dostęp do niego można uzyskać za pośrednictwem Informacji o plikach cookie.
  Przetwarzanie danych osobowych opieramy na podstawie prawnej z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 • Korzystanie z Google Analytics wymaga ustawienia pliku cookie. W tym celu uzyskamy Twoją zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w Centrum preferencji prywatności. Więcej informacji na temat naszych plików cookie można znaleźć w naszej w Polityce plików cookie

Okres przechowywania

Zasadniczo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do osiągnięcia tych celów. Więcej informacji na temat okresu przechowywania można znaleźć w sekcji 6 niniejszej Polityki Prywatności.

Przekazywanie danych użytkownika do krajów spoza EOG

W związku z korzystaniem z Google Analytics dane osobowe są przekazywane do krajów spoza EOG. Więcej informacji można znaleźć w sekcji 8 niniejszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności

Polityka prywatności Google Analytics firmy Google Ltd. znajduje się tutaj:
https://policies.google.com/privacy?hl=pl

(b) Google reCAPTCHA

Na naszej stronie internetowej używamy reCAPTCHA v2. reCAPTCHA v2 jest dostarczana przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google Ltd", wraz z innymi spółkami Google należącymi do Alphabet Inc. „Google").

Kategorie danych osobowych

Następujące informacje są przetwarzane w związku z korzystaniem z Google reCAPTCHA:

 • Twój adres IP 
 • Używane wtyczki do przeglądarek
 • Pliki cookie ustawione przez Google w ciągu ostatnich 6 miesięcy
 • Liczba kliknięć i dotknięć wykonanych na tym ekranie
 • Informacje CSS dla odwiedzanej strony
 • Obiekty JavaScript
 • Data
 • Język przeglądarki

Cel

Używamy reCAPTCHA v2, aby zapobiec nadużyciom automatycznych wpisów w formularzach internetowych, chroniąc w ten sposób systemy techniczne hosta.

Podstawa Prawna 

Przetwarzanie Twoich danych osobowych opieramy na następującej podstawie prawnej:

 • Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do zapewnienia funkcjonalności naszej strony internetowej i jej ochrony.
  Przetwarzanie danych osobowych opieramy na podstawie prawnej z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
  W naszym uzasadnionym interesie leży zapewnienie funkcjonalności naszej strony internetowej oraz jej ochrona.
 • Korzystanie z reCAPTCHA v2 wymaga ustawienia pliku cookie. W tym celu uzyskamy Twoją zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w banerze plików cookie. Więcej informacji na temat naszych plików cookie można znaleźć w naszej Polityce plików cookie

Okres przechowywania

Zasadniczo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do osiągnięcia tych celów. Więcej informacji na temat okresu przechowywania można znaleźć w sekcji 6 niniejszej Polityki Prywatności.

Przekazywanie danych użytkownika do krajów spoza EOG

W związku z korzystaniem z reCAPTCHA v2 dane osobowe są przekazywane do krajów spoza EOG. Więcej informacji można znaleźć w sekcji 8 niniejszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności

Politykę prywatności dla reCAPTCHA Google Ltd można znaleźć tutaj:
https://policies.google.com/privacy?hl=pl

(c) YouTube

Na naszej stronie internetowej osadzamy treści wideo za pośrednictwem serwisu YouTube. YouTube jest dostarczany przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia ("Google Ltd", wraz z innymi spółkami Google należącymi do Alphabet Inc. „Google").

Kategorie danych osobowych

W związku z korzystaniem z YouTube przetwarzane są następujące informacje:

 • Twój adres IP 
 • Informacje o Twoim urządzeniu
 • Przeglądarka
 • System operacyjny
 • Informacje o oglądanych treściach wideo

Cel

Łączymy treści wideo za pośrednictwem serwisu YouTube, aby informować Cię o naszych produktach i ofertach.

Podstawa prawna

Przetwarzanie Twoich danych osobowych opieramy na następującej podstawie prawnej:

 • Treści wideo są wyświetlane z miniaturą obrazu. Twoje dane są przetwarzane przez Google tylko wtedy, gdy wyrazisz zgodę na ich przetwarzanie ("rozwiązanie oparte na dwóch kliknięciach").
  Przetwarzanie danych osobowych opieramy na podstawie prawnej z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 • Korzystanie z YouTube wymaga ustawienia pliku cookie. W tym celu uzyskamy Twoją zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w banerze plików cookie. Więcej informacji na temat naszych plików cookie można znaleźć w naszej Polityce plików cookie

Okres przechowywania

Zasadniczo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do osiągnięcia tych celów. Więcej informacji na temat okresu przechowywania można znaleźć w sekcji 6 niniejszej Polityki Prywatności.

Przekazywanie danych użytkownika do krajów spoza EOG

 • W związku z korzystaniem z YouTube dane osobowe są przekazywane do krajów spoza EOG. Więcej informacji można znaleźć w sekcji 8 niniejszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności

Polityka prywatności Google dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z YouTube znajduje się tutaj:
https://policies.google.com/privacy?hl=pl

(d) Mapy Google

Na naszej stronie internetowej osadzamy mapy z Google Maps. Mapy Google są dostarczane przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google Ltd", wraz z innymi spółkami Google należącymi do Alphabet Inc. "„").

Kategorie danych osobowych

Następujące informacje są przetwarzane w związku z korzystaniem z Google Maps:

 • Twój adres IP
 • Informacje o urządzeniu
 • Przeglądarka
 • System operacyjny
 • Twoja lokalizacja

Cel

Osadzamy mapy za pośrednictwem Google Maps, aby wyświetlać informacje geograficzne.

Podstawa prawna

Przetwarzanie Twoich danych osobowych opieramy na następującej podstawie prawnej:

 • Twoje dane są przetwarzane przez Google tylko wtedy, gdy wyrazisz zgodę na ich przetwarzanie („rozwiązanie oparte na dwóch kliknięciach").
  Przetwarzanie danych osobowych opieramy na podstawie prawnej z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 • Korzystanie z Google Maps wymaga ustawienia pliku cookie. W tym celu uzyskamy Twoją zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w Centrum preferencji prywatności. Więcej informacji na temat naszych plików cookie można znaleźć w naszej Polityce plików cookie.

Okres przechowywania

Zasadniczo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do osiągnięcia tych celów. Więcej informacji na temat okresu przechowywania można znaleźć w sekcji 6 niniejszej Polityki Prywatności.

Przekazywanie danych użytkownika do krajów spoza EOG

W związku z korzystaniem z Google Maps dane osobowe są przekazywane do krajów spoza EOG. Więcej informacji można znaleźć w sekcji 8 niniejszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności

Polityka prywatności Google dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z Google Maps znajduje się tutaj:
https://policies.google.com/privacy?hl=pl 

5.3 Reklama (śledzenie)

(a) Oracle Eloqua

Używamy Oracle Eloqua. Oracle Eloqua jest dostarczana przez Oracle Deutschland B.V. & Co. KG, Riesstrasse 25, 80992 Monachium („Oracle").

Kategorie danych osobowych

Następujące informacje są przetwarzane w związku z korzystaniem z Oracle Eloqua:

 • Informacje o tym, czy otwierasz nasze wiadomości e-mail
 • Informacje o klikniętych linkach

Cel

Używamy Oracle Eloqua do personalizowania naszych wiadomości e-mail i określania, czy nasze wiadomości e-mail, w szczególności nasze newslettery, są otwierane i które linki w naszych wiadomościach e-mail są klikane. Używamy tych informacji do ulepszania naszych wiadomości e-mail oraz ofert i usług, które świadczymy. Celem jest dostosowanie naszej strony internetowej, usług i ofert, w szczególności naszych wiadomości e-mail do Twoich potrzeb i zainteresowań.

Podstawa prawna

Przetwarzanie Twoich danych osobowych opieramy na następującej podstawie prawnej:

 • Dane osobowe użytkownika są przetwarzane na podstawie zgody udzielonej nam w banerze plików cookie.
  Przetwarzanie danych osobowych opieramy na podstawie prawnej z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 • Korzystanie z Oracle Eloqua wymaga ustawienia pliku cookie. W tym celu uzyskamy Twoją zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w banerze plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć w naszej Polityce plików cookie.

Okres przechowywania

Zasadniczo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do osiągnięcia tych celów. Więcej informacji na temat okresu przechowywania można znaleźć w sekcji 6 niniejszej Polityki Prywatności.

Przekazywanie danych użytkownika do krajów spoza EOG

W związku z korzystaniem z Oracle Eloqua dane osobowe mogą być przekazywane do krajów spoza EOG. Więcej informacji można znaleźć w sekcji 8 niniejszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności

Polityka prywatności Oracle dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z Oracle Eloqua znajduje się tutaj:
https://www.oracle.com/pl/legal/privacy/

(b) Reklamy Google

Na naszej stronie osadzamy reklamy Google. Google Ads jest dostarczany przez Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google").

Kategorie danych osobowych

Następujące informacje są przetwarzane w związku z korzystaniem z Google Ads:

 • Twój adres IP
 • Informacje o urządzeniu
 • Przeglądarka
 • System operacyjny

Cel

Używamy Google Ads do prowadzenia kampanii reklamowych w wyszukiwarce, jeśli użytkownik odwiedził naszą stronę internetową wcześniej. Usługi te pozwalają nam łączyć nasze reklamy z określonymi słowami kluczowymi lub, jeśli użytkownik odwiedził naszą stronę internetową w przeszłości, reklamować na przykład usługi, przeglądane wtedy na naszej stronie internetowej. Możemy wyświetlać reklamy oparte na zainteresowaniach na innych stronach internetowych w ramach sieci wyszukiwania i wyświetlania Google (jako "reklama Google" w ramach wyszukiwarki Google lub na innych stronach internetowych partnerów Google).

Podstawa prawna

Przetwarzanie Twoich danych osobowych opieramy na następującej podstawie prawnej:

 • Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie Twojej zgody udzielonej nam w Centrum preferencji prywatności.
  Przetwarzanie danych osobowych opieramy na podstawie prawnej z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 • Korzystanie z Google Ads wymaga ustawienia pliku cookie. W tym celu uzyskamy Twoją zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w Centrum preferencji prywatności. Więcej informacji na temat naszych plików cookie można znaleźć w naszej Polityce plików cookie.

Okres przechowywania

Zasadniczo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do osiągnięcia tych celów. Więcej informacji na temat okresu przechowywania można znaleźć w sekcji 6 niniejszej Polityki Prywatności.

Przekazywanie danych użytkownika do krajów spoza EOG

W związku z korzystaniem z Google Ads dane osobowe są przekazywane do krajów spoza EOG. Więcej informacji można znaleźć w sekcji 8 niniejszej Polityki Prywatności.

Polityka prywatności

Polityka prywatności Google dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z Google Ads znajduje się tutaj:
https://policies.google.com/privacy?hl=pl

(c) Reklama Microsoft

Na naszej stronie internetowej korzystamy z reklam Microsoft. Reklamy Microsoft są dostarczane przez Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA („Microsoft").

Kategorie danych osobowych

W związku z korzystaniem z reklam Microsoft przetwarzane są następujące informacje:

 • Twój adres IP 
 • Informacje o urządzeniu
 • Przeglądarka
 • System operacyjny

Cel

Używamy Microsoft Advertising do prowadzenia kampanii reklamowych w wyszukiwarce, jeśli użytkownik odwiedził naszą stronę internetową wcześniej. Usługi te pozwalają nam łączyć nasze reklamy z określonymi słowami kluczowymi lub, jeśli użytkownik odwiedził naszą stronę internetową w przeszłości, reklamować na przykład usługi, przeglądane wtedy na naszej stronie internetowej. Umożliwia nam to wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach w innych witrynach w ramach sieci wyszukiwania Microsoft.

Podstawa prawna

Przetwarzanie Twoich danych osobowych opieramy na następującej podstawie prawnej:

 • Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie Twojej zgody udzielonej nam w Centrum preferencji prywatności.
  Przetwarzanie danych osobowych opieramy na podstawie prawnej z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 • Korzystanie z reklam Microsoft wymaga ustawienia pliku cookie. W tym celu uzyskamy Twoją zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w Centrum preferencji prywatności. Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć w Polityce plików cookie.

Okres przechowywania

Zasadniczo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do osiągnięcia tych celów. Więcej informacji na temat okresu przechowywania można znaleźć w sekcji 6 niniejszej Polityki Prywatności.

Przekazywanie danych użytkownika do krajów spoza EOG

W związku z korzystaniem z Microsoft Advertising dane osobowe są przekazywane do krajów spoza EOG. Więcej informacji można znaleźć w sekcji 8 niniejszej Informacji o Polityki Prywatności.

Polityka prywatności

Zasady ochrony prywatności firmy Microsoft dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z reklamami firmy Microsoft można znaleźć tutaj:
https://about.ads.microsoft.com/en-us/policies/legal-privacy-and-security

5.4 Social media

Na naszej stronie internetowej używamy pikseli z sieci społecznościowych. Piksele są aktywowane, a Twoje dane są przetwarzane przez sieci społecznościowe dopiero po wyrażeniu przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez sieci społecznościowe w Centrum preferencji prywatności.

Jeśli jesteś zarejestrowany jako użytkownik w sieci społecznościowej, której piksele wykorzystujemy, Twoja wizyta na naszej stronie internetowej może zostać powiązana z Twoim kontem użytkownika w tej sieci społecznościowej. Zwracamy uwagę, że sieci społecznościowe mogą następnie powiązać dane zebrane o Tobie za pośrednictwem pikseli używanych na naszej stronie internetowej z innymi Twoimi danymi osobowymi, nawet jeśli nie jesteś użytkownikiem sieci społecznościowej.

Należy pamiętać, że dostawcy sieci społecznościowych mogą również przetwarzać dane osobowe przetwarzane za pośrednictwem piksela do własnych celów. Ponadto możemy być wspólnie odpowiedzialni z dostawcami sieci społecznościowych za niektóre działania związane z przetwarzaniem danych.

W przypadku współadministrowania zawrzemy umowę z dostawcą sieci społecznościowej w sprawie przetwarzania danych osobowych w ramach współadministrowania.

Prosimy o zapoznanie się z politykami prywatności sieci społecznościowych, które wskażemy poniżej.

Kategorie danych osobowych

W związku z korzystaniem z pikseli przetwarzane są następujące informacje:

 • Twój adres IP
 • Informacje o urządzeniu
 • Przeglądarka
 • System operacyjny

Cel

Używamy pikseli z sieci społecznościowych do wyświetlania informacji i reklam dotyczących naszych produktów, ofert i usług w odpowiedniej sieci społecznościowej. Poza takim wyświetlaniem w odpowiedniej sieci społecznościowej, informacje i reklamy dotyczące naszych produktów, ofert i usług mogą Ci się wyświetlać w innych witrynach internetowych, które również oferują odpowiedni piksel.

Za pomocą pikseli uzyskujemy informacje o naszych działaniach promocyjnych, zwłaszcza w sieciach społecznościowych.

Podstawa prawna

Przetwarzanie Twoich danych osobowych opieramy na następującej podstawie prawnej:

 • Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie Twojej zgody udzielonej nam w Centrum preferencji prywatności.
  Przetwarzanie danych osobowych opieramy na podstawie prawnej z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Okres przechowywania

Zasadniczo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do osiągnięcia tych celów. Więcej informacji na temat okresu przechowywania można znaleźć w sekcji 6 niniejszej Polityki Prywatności.

Przekazywanie danych użytkownika do krajów spoza EOG

W związku z korzystaniem z pikseli dane osobowe mogą być przekazywane do krajów spoza EOG. Więcej informacji można znaleźć w sekcji 8 niniejszej Polityki Prywatności.

Wykorzystywane piksele i Polityki Prywatności dla wykorzystywanych pikseli

Poniżej znajduje się lista używanych przez nas pikseli sieci społecznościowych wraz z informacjami o dostawcy sieci społecznościowej oraz Polityką prywatności dla danej sieci społecznościowej i piksela.

(a) Piksel Twittera

Piksel Twittera jest dostarczany przez X Corp., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 („X Corp.").

Polityka prywatności X Corp. dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z pikselami Twittera znajduje się tutaj:
https://twitter.com/pl/privacytwitter.com/pl/privacy/ 

(b) Piksel Meta (Facebook)

Piksel Meta (dawniej piksel Facebooka) jest dostarczany przez Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia („Meta").

Polityka prywatności Meta dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z pikselami Meta znajduje się tutaj:
https://www.facebook.com/about/privacy/www.facebook.com/about/privacy/

(c) Piksel Pinterest

Piksel Pinterest jest dostarczany przez Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia („Pinterest").

Politykę prywatności Pinterest dotyczącą przetwarzania danych osobowych w związku z pikselami Pinterest można znaleźć tutaj:
https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policypolicy.pinterest.com/pl/privacy-policy

6 OKRES PRZECHOWYWANIA

Będziemy przechowywać Twoje dane tylko tak długo, jak będzie to konieczne do świadczenia naszych usług, w szczególności naszej strony internetowej lub tak długo, jak będziemy mieć uzasadniony interes w dalszym przechowywaniu tych danych. Okres przechowywania danych osobowych zależy w szczególności od kategorii przetwarzanych danych osobowych i celu przetwarzania. Przechowywanie danych jest również rozważane na podstawie Twojej zgody na ich przechowywanie.

Wreszcie, bierzemy pod uwagę prawne okresy przechowywania, które mogą nas zobowiązywać do przechowywania Twoich danych przez określony czas. Twoje dane będą zatem przechowywane, jeśli jest to przewidziane przez prawodawcę europejskiego lub krajowego w rozporządzeniach, ustawach lub innych przepisach Unii Europejskiej, którym podlegamy. Odpowiednie wymogi znajdują się również w szczególności w przepisach handlowych i podatkowych lub wynikają z ustawowych okresów przedawnienia.

W przypadku sporu sądowego będziemy przechowywać dane osobowe, które są nam potrzebne do obrony prawnej, do czasu ostatecznego zakończenia postępowania.

Aby uzyskać więcej informacji na temat okresu przechowywania, należy skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w sekcji 1 niniejszej Polityki Prywatności.

7 ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

7.1 Odbiorcy w ramach Grupy STIHL

W określonych przypadkach udostępniamy Twoje dane osobowe innym spółkom Grupy STIHL. Przetwarzanie przez te spółki STIHL odbywa się regularnie w naszym imieniu. Przetwarzanie Twoich danych osobowych może również odbywać się pod wyłącznym nadzorem spółki STIHL otrzymującej Twoje dane lub pod wspólnym nadzorem tej spółki i nas.

Jeśli udostępnimy dane osobowe użytkownika innym administratorom, zasadniczo nastąpi to tylko wtedy, gdy jest to konieczne do wykonania umowy łączącej nas z Tobą, jeśli my lub osoba trzecia mamy w tym uzasadniony interes lub jeśli wyraziłeś na to zgodę.

Przetwarzanie Twoich danych osobowych przez inną spółkę STIHL w naszym imieniu odbywa się na podstawie umowy o przetwarzanie danych w imieniu administratora w rozumieniu RODO.

W przypadku współadministrowania zawrzemy umowę o przetwarzaniu danych w ramach współadministrowania. Umowa ta określa między innymi obowiązki współadministratorów w odniesieniu do zgodności z wymogami RODO. Na żądanie chętnie udostępnimy istotne elementy tej umowy. W tym celu należy skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w sekcji 1 niniejszej Polityki Prywatności.

7.2 Odbiorcy spoza Grupy STIHL (osoby trzecie)

Oprócz odbiorców w Grupie STIHL, udostępniamy Twoje dane osobowe również osobom trzecim, w odniesieniu do poszczególnych operacji przetwarzania i z uwzględnieniem wymogów ochrony danych. Te osoby trzecie obejmują usługodawców, którzy przetwarzają Twoje dane osobowe w naszym imieniu oraz usługodawców, którzy świadczą dla nas usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych. Przetwarzanie Twoich danych osobowych może również odbywać się pod wyłączną kontrolą osób trzecich otrzymujących Twoje dane lub pod wspólną kontrolą tych osób trzecich i nas.

Jeśli udostępnimy Twoje dane osobowe innym administratorom, zasadniczo nastąpi to tylko wtedy, gdy jest to konieczne do wykonania umowy łączącej nas z Tobą, jeśli my lub osoba trzecia mamy w tym uzasadniony interes lub jeśli wyraziłeś na to zgodę.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych korzystamy z następujących kategorii dostawców usług:

 • Dostawcy usług IT (dostawcy hostingu danych)
 • Wsparcie (obsługa klienta)
 • Prawnicy, księgowi i doradcy podatkowi
 • Dostawców aplikacji marketingowych lub aplikacji w celu poprawy doświadczenia użytkownika

W przypadkach, w których jesteśmy do tego zobowiązani na mocy RODO lub prawa państw członkowskich UE, będziemy również przekazywać dane użytkownika organom i sądom.

Przetwarzanie danych osobowych użytkownika przez osoby trzecie w naszym imieniu odbywa się na podstawie umowy o przetwarzanie danych w imieniu administratora w rozumieniu RODO.

W przypadku współadministrowania zawrzemy umowę o przetwarzaniu danych w ramach współadministrowania. Na żądanie chętnie udostępnimy istotne elementy tej umowy. W tym celu należy skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w sekcji 1 niniejszej Polityki Prywatności.

8 PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA DO KRAJÓW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

Niezależnie od tego, gdzie przetwarzane są Twoje dane osobowe, najwyższym priorytetem jest dla nas to, aby poziom ochrony gwarantowany przez RODO był zawsze zapewniony.

Jeśli przekazujemy dane osobowe odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, spełniamy wymogi określone w rozdziale V RODO. Jeśli współpracujemy ze osobami trzecimi lub korzystamy z usług dostawców, którzy mogą przekazywać dane osobowe użytkownika do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zobowiązujemy te osoby trzecie lub dostawców usług do przestrzegania wymogów rozdziału V RODO.

Zwracamy uwagę, że nie wszystkie kraje spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego mają poziom ochrony danych uznany za odpowiedni przez Komisję Europejską (tzw. „decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony"). Listę krajów, dla których przyjęto decyzję stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony danych można znaleźć na stronie pod następującym linkiem: Adequacy decisions (europa.eu).

Jeżeli decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony nie została przyjęta, zawieramy standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską z odbiorcami danych osobowych ((UE) 2021/914 z dnia 4 kwietnia 2021 r. - C (2021) 3972, Dz.U. UE nr L 199/31 z dnia 7 czerwca 2021 r.). W przypadku przekazywania danych innym administratorom stosujemy moduł pierwszy tych standardowych klauzul umownych, a w przypadku przekazywania danych naszym podmiotom przetwarzającym stosujemy moduł drugi. W razie potrzeby, oprócz zawarcia standardowych klauzul umownych, podejmiemy również dodatkowe środki w celu ochrony Twoich danych osobowych.

Możesz w dowolnym momencie poprosić nas o przegląd odbiorców w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz o informacje na temat środków, które podjęliśmy w celu zapewnienia poziomu ochrony RODO, korzystając z danych kontaktowych określonych w sekcji 1 niniejszej Polityki Prywatności.

9 PRZYSŁUGUJĄCE CI PRAWA I ICH EGZEKWOWANIE

Jeśli chciałbyś dochodzić swoich praw określonych poniżej, możesz skontaktować się z nami w każdej chwili i bez wymaganej formy za pośrednictwem kanałów komunikacyjnych określonych w niniejszej Polityce Prywatności. Za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz innych kanałów komunikacyjnych można skontaktować się z nami i naszym Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem korzystając z danych kontaktowych podanych w sekcji 1 niniejszej Polityki Prywatności.

9.1 Prawo dostępu

Masz prawo zażądać potwierdzenia, czy Twoje dane osobowe będą przetwarzane. Gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe, masz prawo dostępu do informacji o tych danych osobowych oraz do pewnych informacji wymaganych przez prawo. Aby uzyskać więcej informacji na temat prawa dostępu zob. Art. 15 RODO.

9.2 Prawo do sprostowania

Masz prawo do żądania niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych osobowych dotyczących Twojej osoby. Biorąc pod uwagę cele przetwarzania, masz prawo żądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych. Po więcej informacji na temat prawa do sprostowania zob. Art. 16 RODO.

Zawsze staramy się zapewnić dokładność danych osobowych naszych użytkowników. Dlatego prosimy o niezwłoczne powiadamianie nas o wszelkich zmianach w Twoich danych osobowych (takich jak zmiany adresu), abyśmy mogli zapewnić ich aktualność. 

9.3 Prawo do usunięcia danych

Jeśli spełnione są wymogi prawne, możesz zażądać od nas natychmiastowego usunięcia Twoich danych osobowych. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody, cofasz tę zgodę i nie możemy oprzeć przetwarzania na innej podstawie prawnej;
 • wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją i nie istnieją nadrzędne podstawy do przetwarzania Twoich danych osobowych. 
 • jeżeli Twoje dane osobowe zostały przekazane osobom trzecim i jesteśmy zobowiązani do usunięcia Twoich danych osobowych, poinformujemy te osoby trzecie o usunięciu danych, o ile jest to wymagane przepisami prawa. 

Chcielibyśmy zaznaczyć, że Twoje prawo do usunięcia danych podlega ograniczeniom. Na przykład nie możemy usunąć danych osobowych, które musimy dalej przechowywać ze względu na wymogi prawne. Z prawa do usunięcia danych wyłączone są również dane, które są nam potrzebne do dochodzenia, egzekwowania lub obrony roszczeń prawnych. Aby uzyskać więcej informacji na temat prawa do usunięcia danych zob. Art. 17 RODO.

9.4 Prawo do ograniczenia przetwarzania

Jeśli spełnione są wymogi prawne, możesz zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Dotyczy to, w szczególności, sytuacji, gdy:

 • prawidłowość Twoich danych osobowych jest przez Ciebie kwestionowana. Przetwarzanie Twoich danych zostanie ograniczone na okres umożliwiający nam sprawdzenie prawidłowości Twoich danych osobowych;
 • przetwarzanie Twoich danych osobowych nie odbywa się zgodnie z prawem i zamiast usunięcia Twoich danych osobowych żądasz ograniczenia ich wykorzystywania;
 • nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych do celów przetwarzania, ale potrzebujesz tych danych do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych;
 • zgłosiłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją w oczekiwaniu na weryfikację, czy nasze uzasadnione podstawy przetwarzania są nadrzędne wobec Twoich podstaw.

Po więcej informacji na temat prawa do ograniczenia przetwarzania zob. Art. 18 RODO.

9.5 Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do otrzymania danych osobowych, które nam przekazałeś i które przetwarzamy w celu realizacji umowy, na podstawie Twojej zgody lub za pomocą zautomatyzowanych procedur, w ustrukturyzowanym, zwyczajowym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Masz również prawo, w przypadku spełnienia wyżej wymienionych warunków, abyśmy przekazali te dane bezpośrednio stronie trzeciej, o ile jest to technicznie możliwe. Aby uzyskać więcej informacji na temat prawa do przenoszenia danych zob. Art. 20 RODO.

9.6 Wycofanie zgody

Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, możesz ją w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość. Nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych do momentu odwołania. 

9.7 Prawo do wnoszenia skarg do organów nadzorczych ds. ochrony danych

Jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, w szczególności do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Twojej miejscowości, miejscu pracy lub miejscu domniemanego naruszenia. W odniesieniu do Polski lokalnym organem nadzorczym w zakresie ochrony danych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

9.8 Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych przy przetwarzaniu na podstawie naszych uzasadnionych interesów

W zakresie, w jakim przetwarzamy dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji. Nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych. Zakładamy, że w trakcie przetwarzania na podstawie uzasadnionego interesu możemy zwykle wykazać takie ważne prawnie uzasadnione podstawy, ale każdy sprzeciw badamy i oceniamy indywidualnie.

Po więcej informacji na temat prawa do sprzeciwu, zob. Art. 21 RODO.

10 ZMIANY NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI 

W niniejszej Polityce Prywatności zawsze zapewniamy aktualne, kompletne i zasadniczo ostateczne informacje na temat przetwarzania danych osobowych użytkowników w związku z naszą witryną internetową. Wymaga to od nas regularnego aktualizowania niniejszej Polityki Prywatności. Dlatego zalecamy regularne zapoznawanie się z niniejszą Polityką Prywatności.