Klasy ochrony antyprzecięciowej: Wysokie bezpieczeństwo dla optymalnej pracy

Bezpieczna praca z pilarką spalinową: umożliwia ją odpowiednia ochrona przed przecięciem. Najważniejsze informacje na ten temat znajdziesz tutaj.

Klasy ochrony antyprzecięciowej

Przegląd ogólny: Klasa ochrony antyprzecięciowej

  • Istnieją 4 klasy ochrony przed przecięciem od 0 do 3.

  • Każda klasa ochrony antyprzecięciowej zapewnia własną ochronę.

  • Klasa ochrony antyprzecięciowej 1 jest standardem.

  • W STIHL dostępne są różne rodzaje odzieży chroniącej przed przecięciem.

  • Podczas pracy należy zawsze nosić środki ochrony indywidualnej zgodnie z instrukcją obsługi i tabelą rozmiarów.

Ochrona antyprzecięciowa: podstawa na każdą okazję

Odzież robocza z funkcją ochrony przed przecięciem zawsze działa zgodnie z tą samą zasadą: chodzi o to, aby uniemożliwić lub zablokować pracę pilarki, gdy zetknie się ona z odzieżą ochronną.

W spodniach, kurtkach i obuwiu STIHL chroniących przed przecięciem zastosowano specjalne włókna high-tech. Te włókna/filamenty są bardzo długie, gładkie, a przede wszystkim bardzo odporne na przecięcie i rozdarcie oraz luźno układają się w dzianinie, która również jest wykonana z włókien o wysokiej wytrzymałości. Materiał zabezpieczający przed przecięciem zintegrowano w kilku warstwach bezpośrednio pod warstwą wierzchnią odzieży zabezpieczającej przed przecięciem. Gdy piła łańcuchowa zetknie się z materiałem ochronnym, błyskawicznie wciągnie luźne włókna znajdujące się w materiale ochronnym. Owiną się one wokół koła napędowego łańcucha i zatrzymają go w ułamku sekundy.

W obuwiu chroniącym przed przecięciem STIHL zastosowano dodatkowo wkładki hamujące. Ochrona przed przecięciem w obuwiu do pracy z pilarką rozciąga się na całej przedniej części stopy, łącznie z językiem. Wkładka znacznie opóźnia przecięcie materiału w sytuacji awaryjnej. Ponadto w obuwiu STIHL chroniącym przed przecięciem są zamontowane stalowe nakładki, które skutecznie zatrzymują łańcuch piły.

Dwóch leśników w odzieży ochronnej STIHL z systemem konferencyjnym STIHL ADVANCE ProCOM

Odzież ochronna STIHL ma wiele funkcji, które skutecznie chronią Cię podczas pracy prywatnej i zawodowej. O poszczególnych cechach wyposażenia odzieży ochronnej STIHL, takich jak ochrona przed przecięciem, dopasowanie i właściwości materiału, informują ikony umieszczone na produkcie.

Spodnie chroniące przed przecięciem STIHL w kolorze szarym i pomarańczowym z piktogramem pilarki dla klasy ochrony antyprzecięciowej 1

Klasy ochrony antyprzecięciowej: Krótkie wyjaśnienie


Nie każdy sprzęt chroniący przed przecięciem jest odpowiedni dla każdego użytkownika. Aby zapewnić lepszą przejrzystość, odzież chroniąca przed przecięciem jest podzielona zgodnie z normą EN ISO 11393 (dawniej EN 381) na klasy ochrony przed przecięciem i formy ochrony przed przecięciem. Obie te informacje znajdują się na opakowaniu i na produkcie.

Klasy ochrony antyprzecięciowej od 0 do 3 informują, dla jakich prędkości odzież ochronna została przetestowana w warunkach standardowych. Wyściółka odzieży chroniącej przed przecięciem musi być całkowicie nieuszkodzona.

Klasy ochrony antyprzecięciowej

Piktogram ochrony przed przecięciem klasy 1 przedstawia tarczę ochronną z piłą łańcuchową

Ochrona przed przecięciem EN ISO 11393

Odzież chroniąca przed przecięciem STIHL jest w większości wykonana z materiałów opracowanych specjalnie dla STIHL i jest testowana w najbardziej renomowanych europejskich
instytutach badawczych SMP lub KWF.

Ochrona przed przecięciem ma wiele warstw i przepuszcza powietrze. W przypadku uderzenia łańcucha w pakiet chroniący przed przecięciem, wyrwie on włókna, które stawią opór łańcuchowi i zablokują koło łańcuchowe. Spowoduje to zatrzymanie łańcucha i znacznie zmniejszy ryzyko obrażeń. Poniższy piktogram oznacza produkty chroniące przed przecięciem STIHL:

Spodnie chroniące przed przecięciem klasy 1 zapewniają z reguły wystarczającą ochronę przed przecięciem. Nie można jednak zapewnić 100% ochrony. Wyższe klasy ochrony zwiększają obciążenie ergonomiczne i termiczne.

Na marginesie: ponieważ wypadki zdarzają się najczęściej, gdy łańcuch piły zwalnia, więc przy stosunkowo niskiej prędkości, klasy ochrony przed przecięciem mają jedynie charakter orientacyjny. Okoliczności takie jak ostrość konkretnej piły łańcuchowej, jej napięcie lub kąt uderzenia nie są brane pod uwagę w standardowych testach stosowanych do określenia klas ochrony przed przecięciem.

Ilustracja przedstawiająca pilarkę to piktogram klasy 1 ochrony przed przecięciem bez normy

Znaczenie piktogramu pilarki dla ochrony rąk Protect MS

Ochrona rąk Protect MS została sprawdzona w oparciu o normę EN ISO 11393 (część 6 – ochrona górnych partii ciała) w odpowiednim instytucie badawczym i spełnia podstawowe wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa określone w rozporządzeniu w sprawie środków ochrony indywidualnej (UE) 2016/425. Tabliczka znamionowa nie została przedstawiona, ponieważ dla tego produktu nie ma specyficznej normy testowej i w związku z tym są stosowane tylko kontrole spełniające wymagania rozporządzenia. Zgodnie z normą EN ISO 13688:2013 +A1:2021 w przyszłości będzie można tutaj podać kompletny piktogram wraz z tabliczką.

Przestrzegać techniki pracy

Środki ochrony indywidualnej nie zastępują bezpiecznej techniki pracy. Dlatego należy koniecznie przestrzegać instrukcji użytkowania wyposażenia ochronnego i urządzenia silnikowego oraz odpowiednich krajowych przepisów BHP.

Jaka ochrona przed przecięciem jest odpowiednia do danej pracy?

Każda klasa ochrony przed przecięciem jest przeznaczona do indywidualnych zastosowań. Z reguły obowiązuje zasada:

  • Klasa 1 ochrony antyprzecięciowej jest zazwyczaj odpowiednia do pracy w lesie i w domu
  • Wyższe klasy ochrony antyprzecięciowej są przeznaczone przede wszystkim dla nieprzeszkolonych użytkowników w szczególnych sytuacjach awaryjnych i niebezpiecznych (np. pomoc techniczna, straż pożarna itp.) 

Odpowiednia odzież ochronna podczas pracy pilarką STIHL

Odzież chroniąca przed przecięciem od STIHL

W STIHL znajdziesz odpowiednią odzież ochronną do pracy pilarką.

Nasza gwarancja bezpieczeństwa: Badanie odporności na przecięcie KWF

Okrągłe zielone logo KWF-Profi

KWF-Profi

Znak jakości „KWF-Profi” przyznawany jest sprzętowi leśnemu spełniającemu standardy bezpieczeństwa w zakresie profesjonalnej pracy w lesie.

Okrągłe białe logo z zieloną obwódką dla standardu KWF

Standard KWF

„Standard KWF” obejmuje produkty, które zostały przetestowane i nadają się do stosowania na przykład w rolnictwie lub architekturze krajobrazu.

Okrągłe niebieskie logo dla testu KWF

Test KWF

Logiem „Test KWF” oznaczone są produkty, które zostały pomyślnie sprawdzone pod kątem określonych cech technicznych.

Pielęgnacja odzieży antyprzecięciowej

Nawet jeśli nie jest „zarysowany”, sprzęt zabezpieczający przed przecięciem jest stale narażony na naprężenia i zanieczyszczenia. Dlatego należy pamiętać o regularnym czyszczeniu odzieży.