Klasy pyłu: prawidłowe rozpoznawanie pyłów dla lepszej ochrony miejsca pracy

Tutaj dowiesz się, jak niebezpieczny jest pył oraz jak się przed nim chronić.

Odkurzacz na mokro i sucho STIHL SE 133 ME stoi w warsztacie

Określanie klasy pyłu dla zdrowszego środowiska pracy

Niezależnie od tego, czy chodzi o stolarstwo, budowę ogrzewania czy remont: brud i kurz są nieuniknione. Wydzielany pył różni się pod względem właściwości i szkodliwości dla ludzi i środowiska w zależności od środowiska pracy. Aby zidentyfikować różne pyły i skutecznie im przeciwdziałać, są one podzielone na klasy. Klasy pyłu informują o szkodliwości danego pyłu, zapewniając dobrą orientację w kwestii tego, który odkurzacz jest najbardziej odpowiedni do poszczególnych klas.

Trzy klasy pyłu

Istnieją trzy różne klasy pyłu – L, M i H. Różnią się one w następujący sposób:

Mężczyzna odkurza podłogę w garażu za pomocą odkurzacza na mokro i sucho STIHL SE 62 E

Klasa pyłu L: pyły o niskiej szkodliwości

Klasa pyłu L obejmuje kurz i pyły domowe, takie jak piasek, gips, wapno. Pyły te powstają na przykład podczas czyszczenia budynków.

Mężczyzna korzysta z odkurzacza na mokro/sucho SE 133 ME w warsztacie podczas pracy z deskami drewnianymi

Klasa pyłu M: pyły o średniej szkodliwości

Klasa pyłu M obejmuje pyły o średnim zagrożeniu dla zdrowia, takie jak pyły drzewne i metalowe oraz cząsteczki farb. Pyły te powstają na przykład w stolarniach, zakładach malarskich lub ślusarniach.

Mężczyzna używa odkurzacza STIHL do czyszczenia na mokro i sucho SE 133 ME podczas pracy ze szlifierką tarczową STIHL TSA 230

Klasa pyłu H: pyły o wysokiej szkodliwości

Pyły klasy H znajdują się na szczycie klasyfikacji pod kątem zagrożeń – pyły tej klasy są wyjątkowo szkodliwe dla zdrowia i rakotwórcze, jak np. azbest, zarodniki pleśni, pyły ołowiowe i włókna mineralne. Pył mączny i różne rodzaje włókien mineralnych również klasyfikują się do klasy H. Pyły te powstają np. w piekarniach, podczas budowy instalacji grzewczych czy podczas usuwania azbestu.  

Jakie klasy pyłu występują w poszczególnych miejscach pracy?

Jeśli nie masz pewności, jaki pył występuje w Twoim miejscu pracy, zapoznaj się z poniższą tabelą, aby lepiej ocenić rodzaje pyłów. Czasami mamy do czynienia z połączeniem różnych klas pyłu: tak więc na przykład dekarz w ciągu jednego dnia pracy może natrafić zarówno na pył domowy (klasa pyłu L), jak i na pył drzewny (klasa pyłu M) oraz pył azbestowy (klasa pyłu H).

Wybrane branże zawodowe Możliwe klasy pyłu
Stolarstwo, ciesielstwo, budowa stolarki okiennej M, H
Modelarstwo L, M, H
Ślusarstwo M, H
Konstrukcje betonowe i prace murarskie H
Prace dekarskie L, M, H
Prace elektryczne L, M, H
Prace lakiernicze L, M, H
Usuwanie azbestu H
Konstrukcje suche H
Budowa zbiorników H
Układy mechaniczne/mechatronika pojazdu, budowa nadwozia M, H
Czyszczenie kominów L, M, H
Technika grzewcza M, H
Budowa pieców H
Serwis urządzeń biurowych M, H
Sprzątanie budynków (konserwacyjne) L
Czyszczenie budynków (końcowe czyszczenie konstrukcji) H
Czyszczenie przemysłowe L, M, H
Piekarnictwo L, M
Rzeźbienie w kamieniu/ kamieniarstwo H

W zależności od tego, z którą klasą pyłu masz często styczność, może to mieć negatywny wpływ na Twoje zdrowie. Aby zminimalizować to ryzyko i chronić środowisko, należy koniecznie stosować profesjonalny odkurzacz z odpowiednim filtrem.

Odkurzacz odpowiedni dla Twojego miejsca pracy: Różnice między odkurzaczem przemysłowym a odpylaczem.

 W zależności od klasy pyłu konieczne są różne odkurzacze. W przypadku odkurzaczy na mokro i na sucho rozróżnia się dwa typy: odkurzacze przemysłowe i odpylacze.

Odkurzacze przemysłowe

 Dla klasy pyłu L oferujemy modele STIHL SE 33, SE 62 E, SE 122, które idealnie nadają się do pracy przy najmniej niebezpiecznych klasach pyłów.

Odpylacze

Odpylacze usuwają większość pyłu i zanieczyszczeń klasy M i L bezpośrednio podczas ich powstawania, ponieważ są one umieszczane i mocowane bezpośrednio na sprzęcie roboczym, np. na przecinarce. Odpylacze są wyposażone w urządzenie ostrzegawcze, które wysyła ostrzeżenie optyczne lub akustyczne w przypadku zwiększonego obciążenia pyłem dla użytkownika. Dla pyłu klasy M STIHL oferuje certyfikowany odpylacz na mokro i sucho STIHL SE 133 ME.  Nadaje się on do pracy w warunkach dużego zapylenia i jest wyposażony w automatyczne czyszczenie filtra, które zapewnia stale wysoką moc ssania. Idealny odkurzacz warsztatowy klasy M.

Podsumowanie: Klasy pyłu

  • Pył dzieli się na trzy klasy w zależności od zagrożenia dla zdrowia.
  • W wielu zawodach spotyka się różne klasy pyłu.
  • Najlepszą ochroną przed szkodliwymi dla zdrowia pyłami jest dobry odkurzacz przemysłowy lub odpylacz.
  • STIHL oferuje odkurzacze do pracy na mokro i sucho dla różnych klas pyłu.