Wskazówki prawne

Odwiedzając lub korzystając ze strony internetowej firmy STIHL akceptujecie Państwo poniższe warunki z jej korzystania.

Prawa autorskie

Wszystkie teksty, zdjęcia, materiały graficzne i audiowizualne oraz wszelkie inne informacje jak i ich postać (zawartość, treść) podlegają prawnej ochronie praw autorskich.

Wyłączne prawo do korzystania z wymienionych wyżej treści posiada ANDREAS STIHL Sp. z o.o.

Reprodukcja i/lub powielanie całości lub części jest dozwolone tylko za pisemną zgodą ANDREAS STIHL Sp. z o.o. W szczególności niedozwolone jest kopiowanie zdjęć i nagrań ze strony internetowej. Zabronione jest również korzystanie ze stron internetowych w sposób, który mógłby utrudniać lub ograniczać ich funkcjonowanie, w tym zbieranie lub wydobycie danych i informacji poprzez narzędzia typu „website crawler” / „spider” lub za pomocą jakichkolwiek innych metod.

Znaki towarowe

Nazwa STIHL i logo STIHL są własnością chronioną ANDREAS STIHL AG & CO. Nazwa i marka VIKING są własnością chronioną STIHL Tirol GmbH Austria. Ponadto ANDREAS STIHL AG & Co. KG oraz STIHL Tirol GmbH posiadają całą gamę innych chronionych marek. Używanie jakiejkolwiek z marek wymaga uprzedniego pisemnego zezwolenia od jej właściciela.

Usługi strony internetowej i treści na nich zawarte

Treści naszych stron internetowych podlegają nieustannym zmianom. ANDREAS STIHL Sp. z o.o. dokłada za każdym razem najwyższych starań przy tworzeniu stron internetowych. Mimo to treści oddane zostają do dyspozycji bez gwarancji ich kompletności lub aktualności,  przydatności oraz dostępności i mogą być w każdym czasie zmienione lub usunięte. ANDREAS STIHL Sp. z o.o. nie daje również jakichkolwiek gwarancji w zakresie dostępności stron internetowych i zawartych na nich treści czy funkcji, a także nie gwarantuje braku przerw w ich działaniu.

Przedstawiona na stronach www.stihl.pl informacje, opisy i materiał mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Prosimy, aby przy dokonywaniu przez Państwa decyzji o zakupie jakichkolwiek produktów należących do marek ANDREAS STIHL Sp. z o.o. lub o innych transakcjach z nimi związanych, nie polegali Państwo wyłącznie na informacjach dostępnych na naszych stronach internetowych. Dokładne dane dotyczące produktów, w tym dane techniczne, funkcjonalności czy informacje na temat ich zawartości i kompletacji, uzyskają Państwo w punktach sprzedaży u Autoryzowanych Dealerów STIHL lub kontaktując się z naszymi specjalistami.

W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo ANDREAS STIHL Sp. z o.o. nie ponosi bezpośredniej lub pośredniej odpowiedzialności cywilnej (umownie i pozaumownie) za korzystanie z informacji i danych tej strony internetowej (chyba, że takie ograniczenie odpowiedzialności byłoby niezgodne z udzielonymi przez ANDREAS STIHL Sp. z o.o. gwarancjami). Powyższe nie ogranicza odpowiedzialności ANDREAS STIHL Sp. z o.o. wobec konsumenta wynikającej z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

ANDREAS STIHL Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść stron internetowych, na które nasza strona odsyła bezpośrednio lub pośrednio. Goście odwiedzający naszą stronę na własne ryzyko odwiedzają inne strony internetowe i korzystają z nich zgodnie z obowiązującymi indywidualnymi warunkami dla każdej strony.