Przygotowanie piły łańcuchowej

przygotowanie piły łańcuchowej

Przed przystąpieniem do procesu ostrzenia piły łańcuchowej należy ją odpowiednio przygotować. Przedstawiamy poszczególne kroki.

Kiedy trzeba naostrzyć piłę łańcuchową?

Nawet najlepsza piła łańcuchowa z czasem się stępi. Piłę łańcuchową należy naostrzyć wtedy, gdy wystąpi jeden z poniższych objawów:

  • Piła łańcuchowa nie wcina się w drewno, a cięcie wymaga dociskania pilarki.
  • Podczas cięcia zamiast grubych wyrzucane są drobne wióry.
  • Pojawia się dym w rzazie.
  • Cięcie przebiega tylko w jednym kierunku. Świadczy to o jednostronnym stępieniu zębów tnących lub nierównej długości zębów tnących.
  • Piła łańcuchowa "terkocze" i "podskakuje" podczas cięcia. W takim przypadku należy sprawdzić odstępy ogranicznika zagłębienia.

Przygotowanie piły łańcuchowej

Sprawdzanie napięcia piły łańcuchowej

Wyznaczenie zębu odniesienia

Mocowanie prowadnicy w imadle