Wybór bezpośredni produktu: Przyrządy miernicze

Obcęgi do naprawy taśm mierniczych

Informacje wstępne

W komplecie 500 nitów.

368,00 zł*

Modele

Cena

* Rekomendowana cena detaliczna.

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.