Wiedzieć, czym palić

Wszystko o rodzajach drewna i ich wartości opałowej

Parametr wartości opałowej drewna oznacza uzysk energetyczny z każdego metra przestrzennego (objętość) i kilograma (masa). Optymalne drewno opałowe powinna charakteryzować wilgotność poniżej 20%. Wilgotność o wartości 30% redukuje wartość opałową o 9%.