Uruchamianie pilarki spalinowej STIHL

Dowiedz się, jak bezpiecznie i prawidłowo uruchamiać pilarkę spalinową STIHL. Poznaj najważniejsze procedury i metody.

Uruchamianie pilarki łańcuchowej STIHL MS 180 C-BE na ziemi

Informacje ogólne: Uruchamianie pilarki

 • Uruchamianie z podłoża i uruchamianie między kolanami jako dwie bezpieczne metody
 • Różne uruchamianie bez M-Tronic i z M-Tronic 
 • W przypadku M-Tronic drugie pociągnięcie linki rozrusznika nie jest konieczne 
 • Pracę rozpoczynaj dopiero po pomyślnym rozruchu 
 • Podczas uruchamiania pilarki spalinowej należy ją podnieść z podłoża dopiero po uruchomieniu

Przed uruchomieniem pilarki spalinowej STIHL

Przed rozpoczęciem pracy pilarką spalinową należy zabezpieczyć miejsce pracy. W tym celu należy podjąć pewne środki ostrożności.

Mężczyzna w odzieży ochronnej niesie benzynową pilarkę łańcuchową STIHL MS 261 z osłoną łańcucha.

Osłona łańcucha umożliwia bezpieczny transport pilarki spalinowej.

Przygotowanie miejsca pracy do pracy z pilarką spalinową 

 • Pilarki wytwarzają toksyczne spaliny, gdy ich silnik pracuje. Gazy te mogą być bezwonne i niewidoczne. Dlatego prace należy wykonywać wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Zamknięte przestrzenie nie są odpowiednim środowiskiem pracy.
 • Sprawdź podłoże w miejscu pracy. Uwaga: W śliskich, mokrych, zaśnieżonych lub oblodzonych warunkach, na pochyłościach, nierównym terenie lub na świeżo obranym drewnie (korze) istnieje niebezpieczeństwo poślizgnięcia się.
 • Inne osoby, w szczególności dzieci, należy trzymać z dala od miejsca pracy.

Po zatankowaniu pilarki STIHL należy przestrzegać następujących zasad:

 • Zawsze zachowuj odległość 3 metrów od miejsca tankowania.
 • Sprawdź swoje środowisko pracy pod kątem ewentualnych przeszkód i panujących warunków. Zawsze utrzymuj wolną drogę ewakuacyjną. Śliskie, nierówne lub oblodzone powierzchnie mogą stanowić zagrożenie i dlatego należy ich unikać.
 • Należy również zwrócić uwagę, aby w pobliżu nie znajdowały się żadne inne osoby. Nigdy jednak nie należy pracować w pojedynkę i należy dopilnować, aby druga osoba, która w nagłym wypadku będzie mogła udzielić pomocy, była w zasięgu ręki.

Instrukcja wideo: Uruchamianie pilarki 

Po zabezpieczeniu i sprawdzeniu środowiska pracy można uruchomić pilarkę.
Poniżej znajdują się szczegółowe instrukcje wideo dotyczące uruchamiania różnych pilarek spalinowych STIHL między kolanami lub z podłoża. Należy na każdym etapie pamiętać o przestrzeganiu wskazówek bezpieczeństwa zawartych w instrukcji obsługi. Wybierz odpowiedni film dla swojego modelu pilarki i rozpocznij pracę!

Uruchamianie pilarki spalinowej – instrukcja krok po kroku

Środowisko pracy jest zabezpieczone i sprawdzone. Można więc rozpocząć pracę z pilarką. Podczas każdego z poniższych kroków należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa zawartych w instrukcji obsługi. Pierwsza instrukcja dotyczy uruchamiania pilarki spalinowej bez układu M-Tronic. W przypadku urządzeń z M-Tronic zajrzyj do drugiej instrukcji. Należy zawsze przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa zawartych w instrukcji obsługi.

W drugiej instrukcji opisano uruchamianie z podłogi. Jeśli ze względu na gęste zarośla lub śnieg nie możesz uruchomić pilarki z podłoża, możesz też umieścić ją między kolanami lub udami. Uruchamiając pilarkę między kolanami lub udami, nie trzeba wykonywać takich czynności, jak ustabilizowanie jej na ziemi.

Uruchamianie pilarki spalinowej bez układu M-Tronic

Uruchamianie pilarki spalinowej z M-Tronic

Łatwe uruchamianie dzięki STIHL ErgoStart i STIHL ElastoStart

Oprócz opisanego powyżej systemu M-Tronic oferujemy również inne funkcje, które ułatwiają uruchomienie urządzenia silnikowego: STIHL ErgoStart znacznie zmniejsza wymaganą siłę podczas rozruchu, a specjalny uchwyt linki rozrusznika STIHL ElastoStart umożliwia równomierny proces rozruchu bez gwałtownych skoków siły.

Uchwyt linki rozrusznika benzynowej pilarki łańcuchowej STIHL MS 261 C-M z M-Tronic i ElastoStart
Podczas cięcia ważna jest bezpieczna technika pracy

Wskazówka

Nasza instrukcja stanowi jedynie uzupełnienie instrukcji obsługi pilarki spalinowej STIHL. Filmy odnoszą się do przykładowej pilarki. Dlatego inne typy pilarek mogą mieć inne elementy obsługi. W związku z tym przed rozpoczęciem korzystania z pilarki należy zapoznać się z urządzeniem, dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i w razie pytań skontaktować się bezpośrednio z Dealerem STIHL.

Jeszcze więcej dla miłośników techniki