Wskazówki dotyczące konserwacji kosy mechanicznej

Tutaj znajdziesz porady i instrukcje dotyczące regularnej konserwacji kosy mechanicznej, aby mogła ona służyć przez długi czas.

Kosa mechaniczna STIHL FS 240 w trawie, w tle mężczyzna przygotowuje się do konserwacji

Przegląd ogólny: Konserwacja kosy mechanicznej

Konserwacja kosy mechanicznej STIHL FS 131 wymaga czyszczenia głowicy tnącej

Na co należy zwrócić uwagę podczas konserwacji kosy mechanicznej

Jeśli chodzi o konserwację kosy mechanicznej, pierwszym krokiem jest uważne przeczytanie instrukcji obsługi – tam znajdziesz najważniejsze czynności konserwacyjne. Należy wykonywać wyłącznie czynności konserwacyjne i naprawy opisane w instrukcji obsługi. Wszystkie inne prace prosimy zlecać Autoryzowanemu Dealerowi STIHL, który dysponuje niezbędną wiedzą fachową w zakresie wszystkich napraw. Tutaj dowiesz się, jakie prace możesz wykonać samodzielnie.

Paliwo do kosy mechanicznej

Właściwe paliwo do kosy mechanicznej

Odpowiednie paliwo ma znaczenie: do silników spalinowych zalecamy stosowanie paliwa ze sprawdzonych źródeł.  Systemy napełniania STIHL zapobiegają rozlaniu paliwa i przepełnieniu zbiornika.

Sprawdzanie narzędzia tnącego kosy mechanicznej

Kosa mechaniczna jest wyposażona w głowice tnące, które w razie potrzeby można kilkoma ruchami wymienić. Istotną rolę w płynnym użytkowaniu kosy mechanicznej odgrywa stan używanego narzędzia tnącego. Podczas kontroli narzędzia tnącego należy postępować w sposób opisany poniżej, przy czym poszczególne głowice tnące różnią się od siebie w zależności od sposobu użytkowania:

  1. Głowica tnąca z żyłką (np. AutoCut, SuperCut): Otwórz głowicę tnącą i sprawdź, czy nawijanie żyłki jest prawidłowe – żyłki nie powinny się krzyżować. W przeciwnym razie należy ponownie założyć żyłkę tnącą STIHL Original.
  2. Głowica tnąca z plastikowymi nożami (PolyCut): sprawdź zużycie i pęknięcia głowicy tnącej – w PolyCut oznaczenia zużycia informują o stanie narzędzia tnącego. Trzy noże PolyCut należy zawsze wymieniać jako kompletny zestaw.
  3. Metalowe narzędzia tnące (np. ostrze do trawy, nóż do rozdrabniania): W przypadku metalowych narzędzi tnących należy zwrócić uwagę na to, czy wymagają one ponownego ostrzenia. Jeśli są wygięte lub popękane, należy je wymienić.
Noże do zarośli do kosy mechanicznej STIHL należy czyścić wilgotną ściereczką.

Regularna konserwacja i pielęgnacja kosy mechanicznej

Po zakończeniu pracy należy regularnie serwisować kosę mechaniczną i sprawdzać, czy narzędzie tnące i osłona są nadal prawidłowo zamontowane.

Czyszczenie kosy mechanicznej

Konserwacja jest dobrą okazją do dokładnego wyczyszczenia kosy mechanicznej – wyjaśnimy, jak najlepiej to zrobić.

Osoba usuwa trawę z kosy mechanicznej STIHL miękką szmatką w celu jej oczyszczenia

Narzędzia i materiały

Poniżej znajdziesz przegląd najważniejszych narzędzi i materiałów potrzebnych do czyszczenia kosy mechanicznej. Podczas pracy należy zawsze nosić środki ochrony indywidualnej zgodnie z instrukcją obsługi.

  • Szczotka / pędzel
  • Miękka ściereczka
  • Uniwersalny środek czyszczący
  • STIHL Varioclean
  • Klucz wielofunkcyjny
  • Rękawice ochronne
Osoba czyści osłonę kosiarki STIHL wilgotną ściereczką

Czyszczenie osłony i obudowy

Aby cieszyć się kosą mechaniczną przez długi czas, należy czyścić osłonę i obudowę bezpośrednio po zakończeniu pracy – aby nie dopuścić do zaschnięcia resztek. Przed rozpoczęciem pracy wyciągnąć wtyczkę z elektrycznej kosy mechanicznej, wyjąć akumulator z akumulatorowej kosy mechanicznej, a w przypadku benzynowej kosy mechanicznej wyłączyć silnik.

Aby wyczyścić obudowę i osłonę kosy mechanicznej, należy użyć wilgotnej szmatki lub miękkiej szczotki, a w przypadku uporczywych zabrudzeń również uniwersalnego środka czyszczącego.

Osoba wyjmuje filtr powietrza z kosy mechanicznej STIHL w celu jego wyczyszczenia

Czyszczenie filtra powietrza

Filtry powietrza oczyszczają powietrze gaźnika i z czasem się zanieczyszczają. Pamiętaj, aby w razie potrzeby wyczyścić filtr powietrza w kosie mechanicznej. Otwórz obudowę filtra zgodnie z instrukcją obsługi i wyjmij filtr włókninowy lub papierowy. Dokładnie wytrzep, aby wyczyścić filtr przycinarki do trawy.

Pamiętaj, że: filtry włókninowe są filtrami głębokościowymi. dlatego trzepanie usuwa tylko powierzchniowe cząstki brudu. Drobne cząstki brudu są głęboko osadzone w materiale i można je rozpuszczać za pomocą specjalnych środków czyszczących, takich jak STIHL Varioclean. W razie potrzeby po czyszczeniu środkiem Varioclean pozostaw filtr do wyschnięcia wyłącznie w temperaturze pokojowej.

Niektóre urządzenia zamiast filtra włókninowego mają filtr zgrubny z metalu. Służy on do oczyszczania powietrza chłodzącego silnik. W tym przypadku podczas czyszczenia kosy mechanicznej wystarczy zwykłe wytrzepanie lub spłukanie filtra pod bieżącą wodą.

Czyszczenie żeber chłodzących cylindra

Aby zapewnić bezpieczną pracę i pełną wydajność kosy mechanicznej, zaleca się regularne czyszczenie żeber chłodzących cylindra. Sprawdzaj, czy żebra chłodzące kosy mechanicznej są czyste. W przypadku zabrudzeń dokładnie oczyść żebra chłodzące za pomocą pędzla lub sprężonego powietrza.

Zbliżenie na świecę zapłonową benzynowej kosy mechanicznej STIHL

Czyszczenie świecy zapłonowej

Problemy z uruchomieniem benzynowej kosy mechanicznej w niektórych przypadkach wskazują na zabrudzenie świecy zapłonowej. Aby wyczyścić świecę zapłonową benzynowej kosy mechanicznej, należy użyć niestrzępiącej się ściereczki. W celu demontażu i sprawdzenia postępuj zgodnie z instrukcją obsługi.

W przypadku silnego zużycia lub po określonej liczbie godzin pracy warto wymienić świecę zapłonową. Ponadto w miarę możliwości należy usunąć przyczynę zanieczyszczenia.

Zbyt duża ilość oleju silnikowego w paliwie lub zabrudzony filtr powietrza mają zły wpływ na świecę zapłonową.

Uwaga: nigdy nie należy samodzielnie czyścić układu wydechowego ani gaźnika kosy mechanicznej. Aby wyczyścić gaźnik lub układ wydechowy, należy koniecznie odwiedzić Autoryzowanego Dealera STIHL.

Z jednego z naszych poradników dowiesz się, jak prawidłowo przechowywać wyczyszczoną kosę mechaniczną.

Mężczyzna w sprzęcie ochronnym STIHL tankuje kosę mechaniczną mieszanką benzyny i oleju

Dlaczego kosa mechaniczna nie uruchamia się?

Być może przyczyną jest mieszanka paliwa – nie powinna pochodzić z poprzedniego roku. W razie wątpliwości, czy mieszanka paliwa nie jest zbyt stara, najlepiej ją wymienić.

Jeśli iskra nie przeskakuje

Możliwym źródłem usterki jest świeca zapłonowa. Jako część ulegającą zużyciu należy ją regularnie wymieniać. Jeśli nowa świeca zapłonowa nie pomoże, należy oddać kosę mechaniczną do sprawdzenia u Autoryzowanego Dealera STIHL.