Wytyczne dotyczące wibracji

Tutaj można znaleźć podstawowe informacje na temat dyrektywy UE w sprawie wibracji (2002/44/WE) oraz pomocne wskazówki dotyczące ich wdrażania przez pracodawców. Ponadto otrzymasz dane dotyczące wibracji dla maszyn STIHL.

Urządzenie STIHL jest testowane pod kątem obciążenia drganiami

Informacje dla pracodawców

Poniższe dokumenty zawierają podstawowe informacje na temat dyrektywy UE w sprawie wibracji (2002/44/WE) oraz pomocne wskazówki dotyczące ich wdrażania przez pracodawców.

Uproszczona procedura klasyfikacji ryzyka

Klasyfikacja klasy ryzyka jest specyficzna dla danego produktu i zależy od równoważnej wartości drgań a hv,eq. Na tej stronie STIHL oferuje uproszczoną procedurę, dzięki której można ocenić, czy pracownik wymaga specjalnych środków ochrony. Procedura zakłada, że to samo narzędzie jest używane przez cały dzień pracy.

Pomoc obliczeniowa do określenia dziennego obciążenia wibracjami

W celu określenia dopuszczalnego czasu pracy na dzień roboczy, określenia dziennego obciążenia wibracjami oraz alternatywnie dla pojedynczych lub kilku równolegle używanych narzędzi STIHL oferuje na tej stronie pomoc w obliczeniach.

Więcej usług STIHL