Wytyczne dotyczące wibracji

Tutaj można znaleźć podstawowe informacje na temat dyrektywy UE w sprawie wibracji (2002/44/WE) oraz pomocne wskazówki dotyczące ich wdrażania przez pracodawców. Ponadto otrzymasz dane dotyczące wibracji dla maszyn STIHL.

Urządzenie STIHL jest testowane pod kątem obciążenia drganiami

Informacje dla pracodawców

Poniższe dokumenty zawierają podstawowe informacje na temat dyrektywy UE w sprawie wibracji (2002/44/WE) oraz pomocne wskazówki dotyczące ich wdrażania przez pracodawców.

Pomoc obliczeniowa do określenia dziennego obciążenia wibracjami

W celu określenia dopuszczalnego czasu pracy na dzień roboczy, określenia dziennego obciążenia wibracjami oraz alternatywnie dla pojedynczych lub kilku równolegle używanych narzędzi STIHL oferuje na tej stronie pomoc w obliczeniach.

Więcej usług STIHL