Wybór odpowiedniej mieszanki paliwa do pilarki spalinowej

Spalinowa pilarka łańcuchowa jest zasilana mieszanką benzyny i oleju silnikowego. Kluczowe znaczenie ma przy tym jakość.

Oleje STIHL do mieszanki

Ogólne informacje: Mieszanka paliwa do pilarek łańcuchowych

 • Zawsze zwracaj uwagę na jakość mieszanki benzyny i oleju.
 • Zawsze dokładnie przestrzegaj proporcji mieszania.

 • E10 można stosować z urządzeniami STIHL i VIKING.

 • Czasy przestoju różnią się w zależności od mieszanki. Po 30 dniach przestoju samodzielnie przygotowana mieszanka może się zepsuć.

Napełnij pilarkę łańcuchową odpowiednią mieszanką

Właściwa mieszanka paliwowa do Twojej pilarki jest ważna. Nieodpowiednie materiały eksploatacyjne lub proporcje mieszania odbiegające od zalecanych mogą prowadzić do wysokiego zużycia i poważnych uszkodzeń zespołu napędowego, jak np. zatarcie tłoków. Do pilarek łańcuchowych z silnikiem 2-Mix i 4-Mix® zalecamy następujące proporcje mieszania:

Samodzielne wykonanie mieszanki paliwa do pilarki łańcuchowej 

1 : 50 = 1 część oleju + 50 części benzyny

Odpowiednia proporcja mieszania paliwa dla pilarki łańcuchowej wynosi 1: 50. Mieszanka składa się z 5 litrów benzyny i 0,10 litra (100 mililitrów) oleju silnikowego, najlepiej oleju do silników dwusuwowych STIHL.

Benzyna

Stosuj wyłącznie benzynę markową o liczbie oktanowej wynoszącej co najmniej 90 RON.

Olej silnikowy

Używaj wyłącznie wysokiej jakości oleju do silników dwusuwowych zgodnego z klasyfikacją TC. Zalecamy stosowanie oleju do silników dwusuwowych STIHL, który jest specjalnie dostosowany do silników STIHL i tym samym gwarantuje ich długą żywotność. Oleje silnikowe niższej jakości mogą uszkodzić silnik, pierścienie uszczelniające, przewody i zbiornik paliwa.

Wykonywanie mieszanki paliwowej 

W celu wymieszania wlej najpierw olej silnikowy, a następnie benzynę do kanistra dopuszczonego do paliwa. Przed wlaniem mieszanki paliwowej do zbiornika zaleca się wymieszanie składników mieszanki poprzez potrząśnięcie kanistrem. Następnie ostrożnie otwórz kanister, ponieważ mogło dojść do wzrostu ciśnienia. 

Samodzielnie wykonana mieszanka do pilarek łańcuchowych wlewana do pilarki łańcuchowej

Zastosowanie E10 w urządzeniach silnikowych STIHL

Paliwa zawierające 5% lub 10% etanolu nadają się zasadniczo do wszystkich pilarek i urządzeń STIHL oraz urządzeń ogrodowych STIHL z silnikami Briggs & Stratton, Kawasaki i Kohler.

Regulacja gaźnika

W celu skompensowania zmienionego składu paliwa może być konieczna regulacja gaźnika. W tym celu zalecamy wizytę u Autoryzowanego Dealera STIHL.

Czym jest E10?

Oznaczenie „E10” jest skrótem: „E” oznacza alkohol bioetanolowy dodawany do benzyny. Liczba „10” oznacza, że zawartość etanolu może wynosić do 10 procent. E10 to paliwo, które w porównaniu z benzyną Super zawiera więcej bioetanolu. W przypadku benzyny Super zawartość to maksymalnie pięć procent.

Lista kontrolna: samodzielne wykonywanie mieszanki paliwowej

 • Używaj oleju do silników dwusuwowych STIHL lub markowego oleju do silników dwusuwowych klasy TC.
 • Wymieszaj olej i benzynę w proporcji 1: 50.
 • Wlej oba składniki do kanistra zatwierdzonego do paliwa i wymieszaj, potrząsając kanistrem.
 • Ostrożnie otwórz kanister i wlej mieszankę do zbiornika paliwa pilarki łańcuchowej.
 • Wskazówki dotyczące prawidłowego tankowania znajdują się na poniższej liście kontrolnej.
 Pilarka łańcuchowa STIHL MS 441 jest tankowana mieszanką paliwa do pilarek łańcuchowych

Lista kontrolna: Prawidłowe tankowanie

 • Uwaga: Benzyna jest bardzo łatwopalna. Dlatego zachowuj bezpieczną odległość od otwartego ognia, nie rozlewaj paliwa i nie pal tytoniu. Tankuj co najmniej 3 metry od miejsca pracy, w którym uruchamiasz pilarkę.
 • Przed rozpoczęciem tankowania całkowicie wyłącz silnik i nie tankuj gorącego paliwa. Przepełnienie grozi pożarem.
 • Ostrożnie otwórz korek zbiornika paliwa, aby ewentualne nadciśnienie mogło się powoli zredukować i aby paliwo nie wytrysnęło ze zbiornika.
 • Tankuj tylko w dobrze wentylowanych miejscach.
 • Podczas tankowania uważaj, aby paliwo nie rozlało się ani nie dostało się na odzież. W przeciwnym razie natychmiast wyczyść silnik i zmień ubranie.

Film instruktażowy dotyczący tankowania pilarki łańcuchowej

Zachowaj ostrożność w przypadku dłuższych czasów przechowywania mieszanki paliwa do pilarek łańcuchowych

Podczas gdy w sezonie paliwo zużywa się w ciągu kilku tygodni, mieszanka benzyny i oleju pozostaje znacznie dłużej w kanistrze, zbiorniku i gaźniku, jeśli urządzenia nie są używane, np. w okresie zimowym. W tym czasie do pojemników z paliwem i układów przedostają się tlen i wilgoć. W przypadku paliw tankowanych na stacjach benzynowych może to prowadzić do zmiany istniejącej mieszanki. Tak zwane dodatki, czyli domieszki producenta, takie jak antyoksydanty lub środki ochrony przeciwkorozyjnej, które mają poprawić właściwości paliwa, mogą ulec uszkodzeniu i wytrącić się z mieszanki.

Ryzyko powstania osadów

Ponadto może powstać produkt żywiczny – tak zwana „guma”. W kontekście paliw, guma jest rozumiana jako pozostałości, które występują po odparowaniu. Zawartość gumy w paliwie prowadzi do powstawania osadów w komorze spalania silnika lub do zaklejania i zapychania dysz paliwa lub filtrów.

Nigdy nie przechowuj mieszanki do silników dwusuwowych w pilarkach łańcuchowych dłużej niż 30 dni

W przypadku mieszanek do silników dwusuwowych w połączeniu z paliwami zawierającymi etanol może ponadto już po stosunkowo krótkim czasie dojść do rozwarstwienia się oleju i benzyny. STIHL zaleca przechowywanie samodzielnie przygotowanej mieszanki do silników dwusuwowych nie dłużej niż 30 dni, aby zminimalizować stopień rozwarstwienia paliwa.
Co rozwarstwienie oznacza w tym kontekście: Wilgoć zawarta w powietrzu wiąże etanol i osadza się na dnie kanistra.

W razie rozwarstwienia zachowaj ostrożność

Wskutek rozwarstwienia olej do silników dwusuwowych nie jest równomiernie rozprowadzany w paliwie. Wskutek tego w silniku może zabraknąć niezbędnego środka smarnego. Ze względu na brak smarowania i chłodzenia może to prowadzić do problemów z pracą silnika, a nawet do zatarcia tłoków. Rozwarstwione paliwo nie nadaje się do użycia nawet po silnym wstrząśnięciu.

Nieprawidłowe paliwo w zbiorniku

Jeśli zatankowano nieprawidłową mieszankę paliwa, nie wolno uruchamiać pilarki łańcuchowej, nawet na krótki czas. Za pomocą lejka spuść stare paliwo z powrotem do kanistra i napełnij zbiornik odpowiednim paliwem. Z reguły jest to wystarczające. Jeśli pilarka nie pracuje, konieczne może być wyczyszczenie świecy zapłonowej.

Instrukcje obsługi pilarek łańcuchowych STIHL

Tutaj możesz wygodnie pobrać instrukcję obsługi pilarki STIHL.

Jeszcze więcej dla miłośników techniki