Wartości graniczne emisji zanieczyszczeń w odniesieniu do silników spalinowych wewnętrznego spalania

Obowiązujące od września 2016 r. rozporządzenie UE 2016/1628 EURO V ustaliło nowe wartości graniczne emisji zanieczyszczeń w odniesieniu do silników spalinowych wewnętrznego spalania (silników o zapłonie iskrowym i silników o zapłonie samoczynnym) przeznaczonych do maszyn mobilnych. Te nowe wartości graniczne emisji w odniesieniu do wszystkich produktów STIHL wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019r.

O spełnianiu nowych wartości granicznych emisji określonych w normie EURO V przez wyrób firmy STIHL informuje skrót „2016/1628", który znajduje się w numerze homologacji typu produktu. Ponadto w specyficznych danych technicznych produktu w kategorii „produkty" będzie można znaleźć wartość CO₂ zgodnie z normą EURO V.

Wartość CO₂ jest wynikiem testu jednego silnika z typoszeregu lub reprezentantów rodziny silników w ustalonym cyklu testowym w warunkach laboratoryjnych i nie stanowi wyraźnej ani domniemanej gwarancji osiągów określonego silnika.