Najczęstsze pytania dotyczące ADVANCE ProCom

Macie pytania dotyczące ochronników słuchu ADVANCE ProCOM? Przygotowaliśmy dla Was odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Przed zakupem

Ile waży STIHL ADVANCE ProCOM?

STIHL ADVANCE ProCOM waży ok. 400 g.

Co wyróżnia nauszniki przeciwhałasowe STIHL ADVANCE ProCOM?

Kluczowe cechy, które wyróżniają nauszniki przeciwhałasowe STIHL ADVANCE ProCOM, to:

 • komunikacja „bez użycia rąk” – Mesh Interkom
 •  funkcja automatycznego parowania zestawów słuchawkowych (nawet 16 uczestników i 9 różnych kanałów)
 • Możliwość sparowania ze smartfonem
 • Możliwość sparowania z ręcznym radiotelefonem
 • Tworzenie zamkniętych grup („Group Mesh”)
 • Tłumienie hałasu
 • Opcjonalna funkcja odsłuchu otoczenia
 • Alarm przekroczenia zasięgu
 • Zintegrowane radio FM
 • Profesjonalna regulacja z poziomu aplikacji STIHL ProCOM
 • Zintegrowany akumulator Li-Ion
 • Hermetycznie zamknięte podzespoły elektroniczne
 • Menedżer urządzeń jako program na PC do aktualizacji oprogramowania sprzętowego
 • Intuicyjna koncepcja obsługi
 • Zestaw higieniczny i wymienny mikrofon
 • Funkcja automatycznego wyłączania
W jakich wersjach dostępne są nauszniki przeciwhałasowe STIHL ADVANCE ProCOM?

Nauszniki przeciwhałasowe STIHL ADVANCE ProCOM są dostępne w dwóch wersjach:

 • w formie nauszników przeciwhałasowych do użytku bez kasku. Numer katalogowy to 0000 884 0544.
 • w formie nauszników przeciwhałasowych do uzupełniania innego wyposażenia ochronnego. Numer katalogowy to 0000 889 8011.
Które hełmy ochronne z oferty STIHL można doposażyć w nauszniki przeciwhałasowe?

W nauszniki przeciwhałasowe Advance ProCOM można doposażyć następujące hełmy ochronne z oferty STIHL:

 • Hełm ochronny FUNCTION Universal
 • Hełm ochronny ADVANCE X-Climb,

Kombinacje z wymienionymi hełmami ochronnymi są dopuszczone do użytku w rozumieniu rozporządzenia o środkach ochrony indywidualnej.

Czy ręczne radiotelefony można sparować z systemem?

Tak, można je również połączyć za pośrednictwem protokołu Bluetooth. Dla tych urządzeń przewidziany został drugi kanał Bluetooth. Zapewnia to dodatkowo możliwość równoległej komunikacji za pomocą radiotelefonu. Funkcja Push-to-Talk na obsługiwanym kciukiem panelu lewego nausznika przeciwhałasowego pozwala na wygodne sterowanie radiotelefonem.

Jaka jest maksymalna liczba zestawów słuchawkowych, które można połączyć ze sobą w tym samym czasie?

System pozwala na jednoczesne podłączenie nawet 16 zestawów słuchawkowych STIHL ADVANCE ProCOM. Każdy uczestnik połączenia konferencyjnego słyszy pozostałych uczestników połączenia. Kiedy jeden uczestnik zabiera głos, pozostali uczestnicy połączenia mogą mówić w tym samym czasie. Żaden z uczestników połączenia konferencyjnego nie jest blokowany w ustawieniach podstawowych.

Funkcjonalność

Jaki jest zasięg połączenia Bluetooth pomiędzy smartfonem a STIHL ADVANCE ProCOM?

Maksymalny zasięg pomiędzy smartfonem lub radiotelefonem a STIHL ADVANCE ProCOM wynosi ok. 15 metrów.

Jaki jest zasięg pomiędzy pojedynczymi zestawami słuchawkowymi w systemie połączeń konferencyjnych typu Mesh Intercom?

Odległość pomiędzy pojedynczymi uczestnikami połączenia konferencyjnego używającymi zestawów słuchawkowych wynosi od 170 m przy śniegu i lodzie do 600 m przy dobrej widoczności w letni dzień. Każdy zestaw słuchawkowy pełni również funkcję wzmacniacza. Oznacza to, że każdy dodatkowy zestaw słuchawkowy w grupie zwiększa zasięg całego systemu.

W jaki sposób włącza się i wyłącza STIHL ADVANCE ProCOM?

Naciśnij i przytrzymaj wciśnięty przez dwie sekundy przycisk włączania/wyłączania (środkowy przycisk na lewym nauszniku przeciwhałasowym). Komunikat informuje o tym, że połączenie konferencyjne zostało uruchomione automatycznie, a zestaw słuchawkowy jest teraz włączony. Ponowne naciśnięcie przycisku włączania/wyłączania i przytrzymanie go wciśniętego przez dwie sekundy powoduje wyłączenie zestawu słuchawkowego. Ponadto zestaw słuchawkowy wyłącza się automatycznie podczas dłuższych okresów bezczynności w celu oszczędzania energii akumulatora. (Po upływie 4 godzin bez naciśnięcia przycisku)

Jak działa funkcja automatycznego wyłączania?

Po upływie 4 godzin bez naciśnięcia przycisku zestaw słuchawkowy wyłącza się automatycznie, co pozwala oszczędzać baterię.

Na czym polega funkcja tłumienia hałasu?

Głośne dźwięki w bezpośrednim sąsiedztwie użytkownika (np. odgłosy pracy pilarką łańcuchową, przecinarką itp.) zostają wytłumione w takim stopniu, że uczestnicy połączenia konferencyjnego nie słyszą pełnego, niewytłumionego hałasu panującego w otoczeniu pozostałych uczestników komunikacji. Tłumienie to działa dodatkowo również w połączeniu z funkcją odsłuchu otoczenia – gdy tylko pojawi się hałas z zewnątrz nausznik i przeciwhałasowe automatycznie go wytłumiają.

Jak mogę zmienić czułość mikrofonu?

Za pomocą aplikacji ProCOM można ustawić czułość mikrofonu można ustawić na pięciu różnych poziomach (poziom 1 - 5). Poziom 1 jest odpowiedni dla użytkowników, którzy mówią bardzo głośno. Poziom 5 nadaje się dla użytkowników, którzy mówią bardzo cicho.

Jaka jest różnica między tłumieniem hałasu a funkcją odsłuchu otoczenia?

Tłumienie hałasu odbywa się bezpośrednio w mikrofonie. Głośne dźwięki otoczenia zostają wytłumione. Jedynymi dźwiękami przekazywanymi bez wytłumienia pozostałem uczestnikom rozmowy jest tekst wypowiadany przez użytkownika.

Funkcja odsłuchu otoczenia jest natomiast realizowana w samych nausznikach przeciwhałasowych. Gdy funkcja odsłuchu otoczenia jest aktywna, tłumienie hałasu jest wyłączone, a odgłosy otoczenia są słyszalne w podobnym stopniu, jak bez stosowania ochrony słuchu (do głośności 82 dB). Funkcja odsłuchu otoczenia odnosi się tym samym, inaczej niż w przypadku tłumienia hałasu, do konkretnego użytkownika.

Jak mogę włączyć/wyłączyć funkcję odsłuchu otoczenia?

Jeżeli użytkownik chce słyszeć dźwięki otoczenia mimo założenia nauszników przeciwhałasowych, może aktywować funkcję odsłuchu otoczenia.

Począwszy od pewnego poziomu hałasu zestaw słuchawkowy automatycznie reguluje głośność odsłuchu otoczenia, aby chronić słuch użytkownika.

Funkcja odsłuchu otoczenia jest domyślnie wyłączona. Można ją włączać i wyłączać bezpośrednio na zestawie słuchawkowym lub w aplikacji STIHL ProCOM. W tym celu w zestawie słuchawkowym wystarczy dwukrotnie kliknąć przycisk znajdujący się na spodzie prawego nausznika przeciwhałasowego.

W aplikacji STIHL ProCOM trzeba natomiast kliknąć opcję „Ambient” (otoczenie).

Jak mogę odbierać połączenia przychodzące?

Po sparowaniu smartfona z nausznikami przeciwhałasowymi STIHL ADVANCE ProCOM połączenia przychodzące można odbierać bezpośrednio na zestawie słuchawkowym. W tym celu wystarczy raz nacisnąć środkowy przycisk na prawej słuchawce, aby odebrać lub zakończyć połączenie.

Jak wydawać polecenia głosowe np. do Siri lub Asystenta Google?

Po sparowaniu smartfona z nausznikami przeciwhałasowymi STIHL ADVANCE ProCOM dostępna jest możliwość wydawania poleceń głosowych Siri lub Asystentowi Google.

W tym celu wystarczy nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przez dwie sekundy środkowy przycisk na prawym nauszniku przeciwhałasowym. Następnie można wydać polecenie głosowe.

Jak można odtwarzać muzykę na sparowanym smartfonie?

Po sparowaniu smartfona z nausznikami przeciwhałasowymi STIHL ADVANCE ProCOM i otwarciu listy utworów w smartfonie odtwarzanie muzyki można uruchomić bezpośrednio z poziomu zestawu słuchawkowego. W tym celu wystarczy krótko nacisnąć środkowy przycisk włączania/wyłączania na lewym nauszniku przeciwhałasowym, aby rozpocząć odtwarzanie muzyki.

Dwa szybkie kliknięcia tego samego przycisku spowodują przejście do następnego utworu na liście odtwarzania.

Jak mogę przeskoczyć do następnego utworu na mojej liście odtwarzania?

Dwa szybkie kliknięcia środkowego przycisku włączania/wyłączania na lewym nauszniku przeciwhałasowym powodują przejście do następnego utworu na liście odtwarzania.

Jak mogę uruchomić radio FM?
 • Aby uruchomić radio naciśnij i przytrzymaj wciśnięty przez dwie sekundy przycisk „+” na prawym nauszniku przeciwhałasowym. Radio włącza się i zaczyna odtwarzać z ostatnio słuchaną stację radiową.
 • Dwukrotne kliknięcie środkowego przycisku włączania/wyłączania na lewym nauszniku przeciwhałasowym przy włączonym radiu powoduje przejście do następnej stacji radiowej lub, jeżeli w aplikacji jest zdefiniowana lista ulubionych stacji radiowych, do następnej stacji radiowej zapisanej na liście.
 • Listę stacji radiowych można utworzyć za pomocą aplikacji STIHL ProCOM.
Jak działa alarm przekroczenia zasięgu?

W przypadku utraty kontaktu z pozostałymi uczestnikami połączenia konferencyjnego – po aktywacji alarmu przekroczenia zasięgu – w słuchawkach użytkownika, w regularnych odstępach czasu, emitowany jest sygnał akustyczny oraz komunikat głosowy.

W jaki sposób mogę włączyć/wyłączyć alarm przekroczenia zasięgu?

Alarm przekroczenia zasięgu można włączać i wyłączać ręcznie z poziomu aplikacji STIHL ProCOM.

Jak mogę połączyć ze sobą kilka zestawów słuchawkowych?

Po włączeniu wszystkie zestawy słuchawkowe znajdujące się w zasięgu połączenia konferencyjnego zostają do niego automatycznie podłączone. Wszystkie włączone zestawy słuchawkowe mogą się ze sobą bezpośrednio komunikować. Nawet jeśli dołączą później do połączenia konferencyjnego.

W jaki sposób mogę regulować głośność w moim zestawie słuchawkowym?

Głośność zestawu słuchawkowego dla wszystkich funkcji można regulować za pomocą przycisków „–” i „+” na lewym nauszniku przeciwhałasowym.

Ważne: przycisków „–” i „+” nie należy przytrzymywać wciśniętych, żądaną głośność ustawia się pojedynczymi kliknięciami.

Poziomy głośności poszczególnych funkcji (mesh, radio FM) można również regulować z poziomu aplikacji. Należy przy tym również uwzględnić ustawienia głośności smartfona!

W jaki sposób mogę włączać i wyłączać mikrofon w moim zestawie słuchawkowym?

Jednokrotne naciśnięcie przycisku na spodzie prawego nausznika przeciwhałasowego pozwala włączyć lub wyłączyć mikrofon.

Wyłączenie mikrofonu nie powoduje wyłączenia odsłuchu pozostałych uczestników połączenia konferencyjnego.

Naciskając i przytrzymując wciśnięty przycisk na spodzie lewego nausznika przeciwhałasowego przy wyłączonym mikrofonie pozwala na przekazanie wiadomość innym uczestnikom połączenia konferencyjnego (push to talk).

Jak działa funkcja „Push to talk”?

Gdy mikrofon jest wyciszony, funkcja pozwala komunikować się z innymi uczestnikami połączenia konferencyjnego przez naciśnięcie przycisku „Push to talk”.

Gdzie mogę sprawdzić stan naładowania moich nauszników przeciwhałasowych STIHL ADVANCE ProCOM?

Aktualny stan naładowania zestawu słuchawkowego jest sygnalizowany w trzech poziomach naładowania (wysoki, średni, niski) podczas włączania i wyłączania nauszników przeciwhałasowych. Można go również sprawdzić z poziomu aplikacji STIHL ProCOM. Wskazanie niskiego poziomu naładowania akumulatora oznacza, że urządzenie będzie jeszcze sprawne przez ok. 3 godziny.

W jaki sposób mogę naładować akumulator w moich nausznikach przeciwhałasowych STIHL ADVANCE ProCOM?

Aby naładować akumulator STIHL ADVANCE ProCOM wystarczy podłączyć dołączony kabel ładowania USB-C do gniazda ładowania, które znajduje się na spodzie lewego nausznika przeciwhałasowego. Pasek LED pod przyciskiem włączania/wyłączania miga na pomarańczowo. Do ładowania wymagane jest złącze USB o napięciu 5 V i prądzie co najmniej 1000 mA.

Jak długo zestaw słuchawkowy może działać na jednym naładowaniu akumulatora?

Czas pracy zestawu słuchawkowego na jednym naładowaniu akumulatora wynosi nawet do 17 godzin. Aby maksymalnie wykorzystać czas pracy akumulatora zalecamy wyciszenie mikrofonu i korzystanie z funkcji „push to talk”.

Co oznacza „System konferencyjny – Mesh Intercom”?

Wszyscy użytkownicy ProCOM są połączeni ze sobą podobnie jak w sieci i mogą w ten sposób komunikować się w sposób bezpośredni z maksymalnie 16 uczestnikami, tak jak ma to miejsce w przypadku połączeń konferencyjnych. 

Czy STIHL ADVANCE ProCOM można używać również podczas deszczu?

Tak, zestaw słuchawkowy został przetestowany i spełnia wymogi stopnia ochrony IP 64, dlatego wolno go używać również podczas deszczu. Płytka drukowana jest konstrukcyjne oddzielona od samego nausznika przeciwhałasowego. Należy jednak pamiętać, że podczas deszczu zasięg zestawu słuchawkowego może być ograniczony.

Czy do korzystania z nauszników przeciwhałasowych STIHL ADVANCE ProCOM zawsze potrzebny jest smartfon?

Nie, smartfon nie jest konieczny. Podstawowe funkcje można realizować również bez użycia smartfona.

Którymi funkcjami można sterować wyłącznie za pomocą aplikacji STIHL ProCOM?
 • Czułość mikrofonu
 • Lista stacji radiowych (zarządzanie ulubionymi stacjami)
 • Język komunikatów
 • Grupy prywatne
Z jakich funkcji nie można korzystać bez połączenia z aplikacją STIHL ProCOM?
 • Czułość mikrofonu
 • Lista stacji radiowych
 • Język komunikatów
 • Grupy prywatne
W jaki sposób mogę ustawić listę ulubionych stacji radiowych?

Listę ulubionych stacji radiowych dla danego zestawu słuchawkowego można ustawić tylko w aplikacji STIHL ProCOM. W tym miejscu możesz dowolnie ustawić swoje ulubione stacje radiowe.

Jak mogę ustawić język komunikatów emitowanych w zestawie słuchawkowym?

Język komunikatów można ustawić wyłącznie w aplikacji STIHL ProCOM.

Jak mogę utworzyć grupę prywatną?

Grupę prywatną można utworzyć wyłącznie w aplikacji STIHL ProCOM.

Instalacja

W jaki sposób krok po kroku instaluje się nauszniki przeciwhałasowe w hełmie ochronnym STIHL?
 • Załóż piankową osłonę na mikrofon.
 • Podłącz mikrofon do lewego nausznika przeciwhałasowego. Przestrzegaj kierunku strzałek na nauszniku przeciwhałasowym i mikrofonie. Lekkie naciśnięcie, a następnie przekręcenie pierścienia zabezpieczającego w lewą stronę powoduje zablokowanie mikrofonu w odpowiednim położeniu.
 • Zwolnij dwie tylne sprzączki wkładki hełmu z ich uchwytów w skorupie hełmu.
 • Odłącz aktualnie zamontowane nauszniki przeciwhałasowe wraz z wizjerem od skorupy hełmu.
 • Odłącz wizjer od nauszników przeciwhałasowych.
 • Zamontuj wizjer do nowych nauszników przeciwhałasowych STIHL ADVANCE ProCOM. Upewnij się, że nausznik przeciwhałasowy z mikrofonem znajduje się po lewej stronie.
 • Zamontuj nauszniki przeciwhałasowe wraz z wizjerem na skorupie hełmu. Kabel nauszników przeciwhałasowych początkowo zwisa luźno pod skorupą hełmu.
 • Umieść przewód nauszników przeciwhałasowych pod poluzowaną na początku wkładką hełmu, tak aby przewód znajdował się pomiędzy skorupą hełmu a jego wkładką.
 • Zatrzaśnij dwie tylne sprzączki wkładki hełmu w odpowiednim położeniu.
W jaki sposób sparować smartfon z urządzeniem STIHL ADVANCE ProCOM?
 • Upewnij się, że zestaw słuchawkowy jest wyłączony. Tryb parowania można uruchomić tylko przy wyłączonym zestawie słuchawkowym.
 • Włącz Bluetooth w ustawieniach smartfona.
 • Naciśnij i przytrzymaj wciśnięty przez siedem sekund przycisk włączania/wyłączania (środkowy przycisk na lewym nauszniku przeciwhałasowym). W trybie parowania dioda LED na nauszniku przeciwhałasowym świeci na przemian na czerwono i niebiesko.
 • Otwórz ustawienia Bluetooth w swoim smartfonie i połącz się z urządzeniem STIHL ADVANCE ProCOM. Nazwa wyświetlana w menu znajduje się również na tabliczce znamionowej zestawu słuchawkowego. Jest to sześć ostatnich znaków w górnym wierszu.
 • Po udanym parowaniu rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a dioda LED na zestawie słuchawkowym zaświeci się na zielono.Sparowanie smartfona jest konieczne tylko raz. Później połączenie z raz sparowanym smartfonem zostaje nawiązane automatycznie.
W jaki sposób można sparować radiotelefon ręczny?
 • Upewnij się, że zestaw słuchawkowy jest wyłączony. Tryb parowania można uruchomić tylko przy wyłączonym zestawie słuchawkowym.
 • Aktywuj funkcję Bluetooth w swoim radiotelefonie.
 • Naciśnij i przytrzymaj wciśnięty przez 12 sekund przycisk włączania/wyłączania (środkowy przycisk na lewym nauszniku przeciwhałasowym). W trybie parowania dioda LED na nauszniku przeciwhałasowym świeci na niebiesko.
 • Otwórz ustawienia Bluetooth w swoim radiotelefonie i połącz się z urządzeniem STIHL ADVANCE ProCOM. Nazwa Bluetooth zestawu słuchawkowego znajduje się na tabliczce znamionowej zestawu słuchawkowego. Jest to sześć ostatnich znaków w górnym wierszu.
 • Po udanym parowaniu rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a dioda LED na zestawie słuchawkowym zaświeci się na zielono.
Skąd wiadomo, że smartfon jest połączony z urządzeniem STIHL ADVANCE ProCOM?

Skuteczne połączenie sygnalizuje komunikat głosowy oraz zapalenie zielonej diody LED. Dodatkowo status połączenia wyświetlany jest również w menu Bluetooth w smartfonie.

Rozwiązywanie problemów

Jednego z uczestników połączenia konferencyjnego nie słuchać, mimo że jego zestaw słuchawkowy jest włączony. Co mogę zrobić w takiej sytuacji?
 • Upewnij się, że mikrofon nie został wyłączony.
 • Upewnij się, że mikrofon został prawidłowo zamontowany. (Strona mikrofonu, na której znajduje się jeden otwór musi być skierowana w stronę ust, strona z trzema otworami ma być skierowana w przeciwną stronę)
 • Upewnij się, że mikrofon znajduje się blisko ust. W przeciwnym razie funkcja tłumienia hałasu może sprawić, że uczestnik połączenia konferencyjnego może nie być słyszany.
 •  Do mikrofonu nie wolno „krzyczeć”, trzeba mówić z normalną głośnością.
 • Sprawdź ustawienia czułości mikrofonu w aplikacji STIHL ProCOM.
Czy to normalne, że słyszę swój głos, gdy mikrofon jest włączony?

Tak, ponieważ w ten sposób użytkownik może być zawsze pewien, że inni uczestnicy grupy również go słyszą. Kiedy użytkownik wycisza swój zestaw słuchawkowy, nie słyszy siebie ani innych uczestników.

Czy możliwa jest wymiana akumulatorów w STIHL ADVANCE ProCOM?

Nie, akumulatory zamontowane w zestawie słuchawkowym nie są przeznaczone do wymiany. Dzięki temu podzespoły elektroniczne są zdecydowanie lepiej chronione.