Informacje dodatkowe

bezpieczna praca pilarką

Karty charakterystyki

Na tych stronach znajdują się karty bezpieczeństwa, dotyczące naszych ekologicznych paliw i środków smarnych oraz dodatkowych materiałów eksploatacyjnych.

Rozporządzenia REACH

Informacja o produktach na podstawie Art. 33 rozporządzenia Reach

Zasady bezpiecznej pracy

Zasady bezpiecznej pracy

Broszury zawierają wskazówki oraz techniki bezpiecznej pracy.

certyfikaty zgodności

Certyfikaty zgodności

W tym miejscu zamieściliśmy certyfikaty zgodności dla środków ochrony osobistej STIHL.