Dodatkowe informacje

bezpieczna praca pilarką
certyfikaty zgodności

Certyfikaty zgodności

W tym miejscu zamieściliśmy certyfikaty zgodności dla środków ochrony osobistej STIHL.

Karty charakterystyki

Na tych stronach znajdują się karty bezpieczeństwa, dotyczące naszych ekologicznych paliw i środków smarnych oraz dodatkowych materiałów eksploatacyjnych.

Rozporządzenia REACH

Informacja o produktach na podstawie Art. 33 rozporządzenia Reach

Zasady bezpiecznej pracy

Zasady bezpiecznej pracy

Broszury zawierają wskazówki oraz techniki bezpiecznej pracy.