Właściwa eksploatacja akumulatorów

Właściwa eksploatacja akumulatorów

Właściwa eksploatacja akumulatorów stanowi podstawę ich żywotności i trwałości. Tutaj znajdziecie pożyteczne wskazówki i porady odnośnie właściwej eksploatacji akumulatorów:

Wskazówki ogólne

  • Akumulator należy chronić przed wilgocią, wysokimi temperaturami, ogniem oraz bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego.
  • Akumulator używać można w zakresie temperatur od -10 ºC do +50 ºC.
  • Akumulator nie powinien nigdy trafić w ręce dziecka.
  • Aby uniknąć przypadkowego uruchomienia urządzenia, po zakończonej pracy akumulator należy wyjąć z urządzenia.
  • Akumulatory STIHL należy ładować tylko za pomocą ładowarek STIHL.
  • Akumulator należy przechowywać w zamkniętym i suchym pomieszczeniu.
  • Aby uniknąć samoczynnego rozładowania akumulatora oraz optymalnie wydłużyć jego żywotność należy przechowywać go w temperaturach od +10 ºC do +20 ºC. Akumulator najlepiej przechowywać w piwnicy, ponieważ w takim miejscu nie jest z reguły ani nazbyt ciepło ani nazbyt chłodno.
  • Jeśli akumulator przeż dłuższy okres nie będzie eksploatowany, np. przez okres zimowy, należy przechowywać go w 30% stanie naładowania. Po przerwie akumulator należy doładować dopiero krótko przed jego pierwszym użyciem.
  • Jeśli posiadacie Państwo dwa akumulatory, należy eksploatować je zamiennie. Nie jest wskazane przechowywanie jednego z nich a używanie tylko jednego.
  • Nie należy otwierać akumulatora, nie należy używać akumulatorów uszkodzonych lub zdeformowanych. Uszkodzony akumulator nie nadaje się do użytku. Nowy akumulator można nabyć u Dealerów STIHL.

Poprawne ładowanie akumulatora STIHL

Ładowarka AL 100

Ładowarka AL 100

Małe natężenie prądu - dłuższy czas ładowania
Brak chłodzenia

Szybka ładowarka AL 300

Szybka ładowarka AL 300

Wyższe natężenie - krótszy czas ładowania
Zintegrowany system chłodzenia